Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-KMASAk. rok: 2016/2017

Rovnice, nerovnice, elementární funkce, posloupnosti, řady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné buď absolvovat výuku, nebo získat aspoň 50% hodnocení ze samostatné práce.

Osnovy výuky

1. Základní matematické pojmy.
2. Vektorová algebra a analytická geometrie.
3. Soustavy rovnic.
4. Úpravy algebraických výrazů a rovnice.
5. Řešení nerovnic.
6. Elementární funkce.
7. Posloupnosti a řady.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není povinná.

Základní literatura

Kolářová: Matematický seminář (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)