Detail produktu

Technologie tepelného zpracování polystyrenem lehčených cihlených prvků

PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Úprava technologie v kroku tepelného zpracování (výpalu cihel), která měla za následek zlepšení oproti původnímu stavu, tj. došlo k omezení degradace tepelného izolantu zabudovaného do voštin cihel a snížily se tak provozní náklady na výrobní jednotku, kvůli nižší zmetkovitosti.

Klíčová slova

Lehčené cihelné prvky, cihelné tvarovky, tepelná izolace.

Datum vzniku

29. 11. 2012

Umístění

Heluz, Cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295, CZ 37365. Výrobní závod cihelny Hevlín.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek