Detail produktu

Trubková pec pro FT-IR analýzu plynných produktů tepelných rozkladů

PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T. ZMRZLÝ, M. HAVLICA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Trubková pec s kanthalovým topným vinutím a regulovaným přívodem vzduchu. Pec je připojena na průtokovou plynnovou celu FT-IR spektrometru. Umožňuje kontunuální analýzu plynných rozkladných produktů při definovaném zahřívání vzorku materiálu o objemu až 500 ml.

Klíčová slova

pec, rozklad, FT-IR

Datum vzniku

7. 12. 2009

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek