Detail produktu

Zařízení pro stanovení objemové roztažnosti pojiv

ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T. PTÁČEK, P. HAVLICA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení pro kontinuální sledování hmotnosti ve výtlaku izolovaného tělesa ponořeného ve vodě

Klíčová slova

roztažnost, pojiva

Datum vzniku

21. 11. 2009

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek