Detail produktu

Zařízení na přípravu pěny pro lehčení žárovzdorných hmot

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží pro lehčení netvarových izolačních žáruvzdorných hmot pojených hydraulickou vazbou. Jedná se o generátor pěny, která se vmíchá do směsi hlinitanového cementu vody a vhodného ostřiva, jehož volba závisí na požadované klasifikační teplotě. Aparatura se sestává z ejektoru, který vytváří podtlak, jež přes regulační ventil ze zásobníku nasává směs pěnotvorné látky (tenzidu) a vody. Ve směšovací komoře se tato směs smísí se vzduchem a následně protlačuje přes síťovinou vyplněnou trubici, ve které vzniká stabilní proud pěny vystupující z ústí trubice.

Klíčová slova

Izolační žáromvzdorné materiály, lehčení, napěňování.

Datum vzniku

20. 6. 2012

Umístění

Laboratoř 2030, laborator 0010

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek