Detail produktu

Aparatura pro přípravu TiO2 srážením z plynné fáze.

PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T. HAVLICA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vývoj aparatury pro syntézu anatasu srážením chloridu titaničitého z plynné fáze v průtokovém reaktoru.

Klíčová slova

anatas, TiO2

Datum vzniku

1. 5. 2008

Umístění

VUT FCH, Brno.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek