Detail produktu

Stroncium aluminátový cement

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F. MÁSILKO, J. NOVOTNÝ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Stroncium aluminátový cement je založený na hydraulickém tuhnutí fáze SrAl2O4 (SrA, kde Sr = SrO a A = Al2O3) připravené tepelným zpracováním ekvimolární směsi uhličitanu strontnatého a oxidu hlinitého nebo kalcinovaného bauxitu při teplotě nad 1600 C. Ačkoliv stroncium aluminát vzniká reakcí v pevné fázi již od teploty 960 C, tepelné zpracování produktu na 1600 C zajišťuje vhodné fázové složení produktu, současně se zvýšeným obsahem reaktivní sklené fáze, která se na vzhledu produktu projevuje lehce zeleným zabarvením produktu. Stroncium aluminát (SrA) je fáze analogická kalcium aluminátu (CA) v cementu hlinitanovém, tyto fáze však nejsou izostrukturní. Po smísení s SrA vodou cement hydratuje na tri-stroncium aluminát hexahydrát (Sr3AH6, 3SrO.Al2O3.6H2O) a hlinitanový gel, který mezi 7 a 14 dnem hydratace přechází na krystalický gibbsit. Produkty hydratace jsou tak opět analogické cementu hlinitanovému, při kterém za teploty na 27 C vzniká tri-kalcium aluminát hexahydrát (C3AH6, 3CaO.Al2O3.6H2O) a hlinitanový gel. Oproti cementu hlinitanovému, však jsou cementy strocium aluminátové žárovzdorné (teplota tání SrAl2O4 je 1790 C). Ve směsi s korundovým ostřivem je tak lze použít pro přípravu žárovzdorných materiálů (tzv. hydraulická vazba) použitelných při mnohem vyšších teplotách než by tomu bylo možné s cementy hlinitanovými.

Klíčová slova

SrAl2O4, stroncium aluminát, cement, žárovzdorné materiály

Datum vzniku

3. 6. 2013

Umístění

Laboratoř 2030

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek