prof. Ing.

Petr Hlavínek

CSc., MBA

FAST, VHO – profesor

+420 54114 7733, +420 54114 8020
Petr.Hlavinek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Projekty

 • 2024

  SS07010182, Vyhodnocení významnosti vlivu zdravotnických zařízení na zatížení komunálních čistíren odpadních vod mikropolutanty, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Využití potravinářského odpadu k výrobě biouhlu a studium využití tohoto materiálu k dočištění odpadních vod v souladu s principy cirkulární ekonomiky, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Implementace prvků modrozelené infrastruktury do systému zelených stěn budov, zahájení: 01.02.2024, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2023

  Využití biouhlu z čistírenského a potravinářského odpadu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Definování potenciálu získávání celulózových vláken z primárního stupně čištění odpadních vod, zahájení: 16.01.2023, ukončení: 31.03.2023
  Detail

  Inovativní využití biocharu do substrátů a podkladních vrstev zelených parkovišť, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2022

  Circular waste water management in conditions of 4 countries: concepts, approaches and technologies, zahájení: 20.09.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Řešení současných problémů v oblasti nakládání a čištění odpadních vod, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 29.02.2024
  Detail

  8J22AT019, Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – Odpadní voda jako lokální zdroj užitkové vody, obnovitelné energie a živin, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 23.08.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Možnosti recyklace odpadů z předčištěných odpadních vod, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Testování jednotky kompaktního mechanického předčištění, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 04.10.2022
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Sledování množství organických látek v rámci jednotlivých stupňů čištění odpadních vod, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 31.05.2022
  Detail

  Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury - při obnově stokové sítě - Inovační voucher - WOMBAT, s.r.o., zahájení: 12.08.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Zpracování koncepčních řešení pro tzv. "modrozelenou infrastrukturu" měst a obcí - Inovační voucher - VH atelier spol. s r.o., zahájení: 10.03.2021, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Aktuální přístupy k čištění odpadních vod, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Posouzení a srovnání různých druhů šachet, které jsou součástí splaškového programu - Inovační voucher - CAMAXIS, s.r.o., zahájení: 16.02.2021, ukončení: 31.08.2021
  Detail

 • 2020

  Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o., zahájení: 24.09.2020, ukončení: 17.02.2021
  Detail

  Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o., zahájení: 28.07.2020, ukončení: 28.04.2021
  Detail

  Provedení analýz na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 25.06.2020, ukončení: 31.03.2021
  Detail

  Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 19.06.2020, ukončení: 09.12.2020
  Detail

  Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho využití - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 19.06.2020, ukončení: 09.12.2020
  Detail

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Provedení zkoušek a analýz v rámci procesu testování principu technologie mikrovlnné torrefakce na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 23.01.2020, ukončení: 30.03.2020
  Detail

 • 2019

  Inovační voucher - Koncepční řešení automatizačního opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a střední ČOV - SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., zahájení: 12.12.2019, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  Odborné posouzení koncepčních řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Inovační voucher - VH atelier spol. s .r.o., zahájení: 26.11.2019, ukončení: 11.12.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Testování bionosičů Levapor z hlediska účinnosti odbourávání vybraných druhů léčiv z odpadní vody - AKVOPRO s.r.o., zahájení: 15.10.2019, ukončení: 31.10.2019
  Detail

  Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., zahájení: 18.07.2019, ukončení: 30.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Lightway s.r.o., zahájení: 20.06.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - ASIO NEW spol. s r.o., zahájení: 17.04.2019, ukončení: 16.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 03.04.2019, ukončení: 02.10.2019
  Detail

  Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o., zahájení: 06.02.2019, ukončení: 30.06.2019
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., zahájení: 01.11.2018, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III - Zpracování a analýza čistírenských kalů - VH atelier spol. s r.o., zahájení: 01.10.2018, ukončení: 20.12.2018
  Detail

  Poloprovozní testování odstranění antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum nových technologií pro oběhové hospodářství., zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Testování účinnosti biocharu z mikrovlnné pyrolýzy na eliminaci zápachu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Testování adsorpčních vlastností biocharu z mikrovlnné pyrolýzy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  7F16021, Utilization of wastewater as a secondary source of raw materials and exploitation of wastewater as an alternative water sources., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2016

  VYUŽITÍ PILOTNÍ JEDNOTKY AOP K ODSTRANĚNÍ CHEMICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VE VODĚ, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP), zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  BIONIC-sml.výzkum-Hlavínek BIONIC-sml.výzkum-Hlavínek, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  SVAK BOSKOVICE-sml.výzk.-Hlavínek, zahájení: 14.09.2015, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  NIVEKO - cýc. projekt - Hlavínek , zahájení: 01.04.2015, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Softwarové prostředí pro posuzování odlehčovacích komor na stokové síti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na ČOV, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Optimalizace funkce odlehčovacích komor, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Sustainable rainwater management in the V4 countries, zahájení: 01.10.2012, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Odborný posudek - kanalizace Poděbrady - napojení části Kluk a Velké Zboží - VCES, zahájení: 08.08.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

 • 2011

  Nabídka poskytnutí znalostí pro ENVI-PUR, s.r.o. inovační voucher - Výzva 2011, zahájení: 01.07.2011, ukončení: 30.06.2012
  Detail

  Energetická optimalizace kalového hodpodářství na ČOV, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Provedení měření závislosti propustnosti štítových česlí na míře jejich zanášení plovoucími nečistotami obsaženými v odlehčované vodě., zahájení: 15.09.2010, ukončení: 10.12.2010
  Detail

 • 2007

  Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle, zahájení: 02.05.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Hazarsous pollutants in urban and industrial water cycle, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 30.11.2007
  Detail

  OC 182, Metody odstranění xenobiotik z městských vod, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Optimalizace procesů a kontrola nad usazováním v membránových bioreaktorech pro odpadní a pitnou vodu , zahájení: 01.10.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FT-TA3/012, Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních - postupy a zařízení, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  FT-TA3/123, Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Multimediální výukový program pro předmět Čištění odpadních vod, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Význam a možnosti čistírenských technologií za účelem odstranění xenobiotik z koloběhu městských vod, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  1G57071, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu, zahájení: 01.02.2005, ukončení: 31.01.2008
  Detail

 • 2003

  Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater, zahájení: 01.03.2003, ukončení: 01.02.2005
  Detail

 • 2002

  CARE-S Computer Aided Rehabilitation of Sewer Networks, zahájení: 01.10.2002, ukončení: 30.09.2005
  Detail