prof. Ing.

Petr Hlavínek

CSc., MBA

FAST, VHO – profesor

+420 54114 7733, +420 54114 8020
Petr.Hlavinek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Publikace

 • 2024

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; PIETRUCHA-URBANIK, K.; TCHORZEWSKA-CZIESLAK, B.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFEK, Z. Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints. Resources-Basel, 2024, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN: 2079-9276.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CARNEVALE MIINO, M.; MACSEK, T.; HALEŠOVÁ, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Is the reliability of wastewater-based epidemiology affected by season? Comparative analysis with pharmaceuticals prescriptions. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2024, roč. 31, č. 7, ISSN: 1614-7499.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; ŠIPKA, M.; MIINO, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; PETREJE, M.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M. Influence of different alternative organic substrates as fillings for green roofs on the quality of rainfall runoff. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, roč. 38, č. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW

 • 2023

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T. Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 145-150.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; CARNEVALE MIINO, M.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar production from the pyrolysis of food waste: Characterization and implications for its use. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, roč. 37, č. February 2024, s. 1-10. ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW

  CARNEVALE MIINO, M.; HALEŠOVÁ, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Evaluation of the Effectiveness of Treatments to Remove Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Water—Are We Using the Right Approach? Proposal of a Paradigm Shift from “Chemical Only” towards an Integrated Bio-Chemical Assessment. Clean Technologies, 2023, roč. 5, č. 4, s. 1203-1213. ISSN: 2571-8797.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P. The use of biochar made from biomass and biosolids as a substrate for green infrastructure: A review. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, roč. 32, č. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Degradation of Selected Xenobiotics from Wastewater by Wood-Decay Fungi. In Cost-efficient Wastewater Treatment Technologies. XIII. Cham, Schwitzerland: Springer, Cham, 2023. s. 213-229. ISBN: 978-3-031-12901-8.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Effect of recycled organic materials on the substrate properties of green roofs: A field study. CHANIA 2023. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2023.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný. Energie-21, 2023, roč. 2023, č. 2, s. 38-39. ISSN: 1803-0394.
  Detail | WWW

  DJORDJEVIĆOVÁ, D.; CARNEVALE MIINO, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, V.; RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, V.; CVIJETIĆ, N. Influence of Cellulose on the Anoxic Treatment of Domestic Wastewater in Septic Tanks: Statistical Analysis of the Chemical and Physico-Chemical Parameters. Sustainability, 2023, roč. 15, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CARNEVALE MIINO, M.; MACSEK, T.; HALEŠOVÁ, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Pharmaceutical and narcotics monitoring in Brno wastewater system and estimation of seasonal effect on the abuse of illicit drugs by a wastewater-based epidemiology approach. Science of the Total Environment, 2023, č. 164386, s. 1-35. ISSN: 0048-9697.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Zkušební provoz pilotní jednotky hrubého předčištění pro odstranění shrabků a písku. Vodní hospodářství, 2023, roč. 73, č. 6, s. 10-13. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  DJORDJEVIĆOVÁ, D.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace celulózy z městských odpadních vod. Vodní hospodářství, 2023, roč. 73, č. 10, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M.; ŠIPKA, M. Comparsion of useful properties of innovative substrates of extensive green roof. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 218-227. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T. Poloprovoz využití ozonizace pro odstranění léčiv z odtoku ČOV Blansko. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 115-122. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P. Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 123-130. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; TOBIÁŠ, J.; CHORAZY, T.; KALHOTKA, L.; KOUŘIL, P.; HLAVÍNEK, P. Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění. Vodovod.info, 2023, roč. 2023, č. 2, ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T. Využití ozonizace za účelem redukce farmaceutických látek a jejich metabolitů z veterinárních odpadních vod. Vodní hospodářství, 2023, roč. 73, č. 9, s. 1-5. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

 • 2022

  TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, B.; PIETRUCHA-URBANIK, K.; RAK, J.; PAPCIAK, D.; HLAVÍNEK, P.; CHMIELOWSKI, K. A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees. Applied Sciences - Basel, 2022, roč. 12, č. 21, ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HOLEŠ, P.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; BOUBÍNOVÁ, M. Srovnání bezvýkopových a výkopových technologií v kontextu uhlíkové stopy. Vodní hospodářství, 2022, roč. 72, č. 10/2022, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; JOHN, J.; ONDRAČKA, T. Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC, s.r.o., 2022. s. 223-230. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J. Pyrolysis of food waste - Solid carbonaceous product/biochar for material use. CORFU2022, Athens, Greece: CORFU2022, Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022, 2022.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave pyrolysis/torrefaction of sewage sludge for the use in agriculture and blue-green infrastructure. Desalination and Water Treatment (online), 2022, roč. 258, č. 258, s. 223-240. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; KOSÍK, O.; CHORAZY, T. Představení projektu "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV". Městské vody 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. s. 220-222. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J. Posouzení možností recyklace odpadů z předčištění odpadních vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 1-89.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. The use of Biochar made from Biomass and Biosolid as a Substrate for Green Infrastructure. CORFU2022. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022.
  Detail | WWW

  KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; HLAVÍNEK, P. Treatment of tunnel wash water: case study from Brno. Desalination and Water Treatment (online), 2022, roč. 271, č. september 2022, s. 27-37. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikropolutanty v pitných a odpadních vodách města Brna. Brno: ARDEC, 2022. s. 53-61. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of solid carbonaceous product/biochar after pyrolysis of biosolids. Brno: ARDEC, 2022. s. 196-205. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; RYBOVÁ, B. Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel. Brno: 2022. s. 1-254.
  Detail

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; HUBÁČEK, A.; HELA, R.; KONEČNÝ, M. Druhy šachet betonového kanalizačního programu a jejich srovnání. Silnice a železnice, 2022, roč. 17, č. 4/2022, s. 111-115. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Opětovné využití šedých vod jako zdroje vody a tepelné energie. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 27-34. ISBN: 978-80-908629-2-0.
  Detail

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J. Sledování množství organických látek v rámci jednotlivých stupňů čištění odpadních vod na komunálních ČOV. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 1-106.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Blue-Green Infrastructure. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. s. 206-216. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

 • 2021

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; BOUBÍNOVÁ, M. Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-118.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; BRTNICKÝ, M.; LÓNOVÁ, K. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-41.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Provedení analýz na vybraných vzorcích různého čistírenského kalu z různých čistíren odpadních vod nad 2000 EO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-210.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-172.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; HUBÁČEK, A. Posouzení a srovnání různých druhů šachet splaškového programu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-57.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠVÁBOVÁ, M. Laboratorní testování účinnosti čištění a rekuperace tepelné energie šedé vody pro opětovné využití. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 6, s. 3-11. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; PRAX, O.; STEHLÍK, D. Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 195-203. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Monitoring mikropolutantů v pitných a odpadních vodách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 72-78. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of wastewater from tunnel washing: case study from Brno. Athens, Greece: Unit of Environmental Science & Technology, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, 2021. s. 1-12.
  Detail | WWW

  VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-101.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŠVORČÍK, J. Středněteplotní pyrolýza čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 221-227. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; ŠEVELA.P.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; POLÁŠEK P.; HLAVÍNEK, P.; BOUBÍNOVÁ, M. Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití v laboratorních a reálných podmínkách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 228-234. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; MIKLASOVÁ, M.; ROMÁNEKOVÁ, I.; HLAVÍNEK, P. Odpadní voda vzniklá při čištění silničních tunelů v Brně. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 235-241. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 242-251. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J.; VRŠANSKÁ, M.; LÓNOVÁ, K.; BRTNICKÝ, M. Biologická dostupnost fosforu z upraveného čistírenského kalu a gastro odpadu. Vodní hospodářství, 2021, roč. 2021, č. 10, s. 7-12. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; PRAX, O.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-36.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; NOVOTNÝ, M. Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-147.
  Detail

 • 2020

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Zkoušky na vybraných vzorcích čistírenského kalu mikrovlnnou torrefakcí - Závěrečná zpráva k zakázce č. DČ SR122057003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-81.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar: the new black gold?. Buckinghamshire, GB: Judd and Judd Ltd, 2020.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Výzkumná zpráva č. SR122057128. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-78.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-122.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro středně velkou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-123.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho agrovyužití - Výzkumná zpráva č. SR122057129. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-129.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2020, roč. 10, č. 5, s. 3677-3709. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; HANOUSEK, J.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 1, s. 12-13. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; SUKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; HANUŠOVÁ, V.; NÝČOVÁ, B. Testování účinnosti eliminace léčiv z odpadní vody pomocí biologického nosiče Levapor. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 9, s. 5-10. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Možnosti nakládání s vysušeným čistírenským kalem. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 88-95. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX, O.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace gastro odpadu termickou pyrolýzou. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 104-109. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P. Využití biocharu pro čištění odpadních vod z tunelů. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 110-115. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; MÜNSTER, P.; TOMŠŮ, J.; HLAVÍNEK, P. Online monitoring technického stavu dvouplášťové kanalizace. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 150-155. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; NOVOTNÝ, M.; BOUBÍNOVÁ, M. Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 156-164. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 165-174. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Provedení zkoušek a analýz v rámci testování inovativního řešení mikrovlnné torrefakce na vzorcích odpadů s obsahem organického podílu - Výzkumná zpráva č. SR122057170. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-109.
  Detail

 • 2019

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční návrh zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-132.
  Detail

  HLAVÍNEK, J.; ZVĚŘINOVÁ, D.; MACSEK, T.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-107.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-71.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K.; KOMÍNEK, P. Koncepční návrh energeticky nezávislých rodinných domů, menších bytových domů nebo komerčních objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-130.
  Detail

  BODÍK,I.; IVANOVÁ,L.; SZABOVAÁ,P.; PLEKANCOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; GRABIC, R.; VOJS STAŇOVÁ, A. Pomáha sušenie alebo pyrolýza odstraňovať farmaceutika z kalov?. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 222-229. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; HARTIG, K.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 185-192. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrhu pásových sušáren čistírenského kalu pro středně velké zdroje znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; NEGM, A. M.; ZELENAKOVA, M. Introduction to the “Management of Water Quantity and Quality”. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 3-13. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  ZELENAKOVA, M.; HLAVÍNEK, P.; NEGM, A. M. Updates, Conclusions and Recommendations for Management of Water Quality and Quantity. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 399-409. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; AGÓCSOVÁ, Á.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-103.
  Detail

  CECCONET, D.; CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P.; CAPODAGLIO, A. Membrane bioreactors for sustainable, fit-for-purpose greywater treatment: a critical review. Clean Technologies and Environmental Policy, 2019, roč. 21, č. 3, s. 1-18. ISSN: 1618-954X.
  Detail | WWW

  LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Evaluation of usability of advanced oxidation processes for the elimination of pharmaceuticals from treated wastewater. Mexico City: CSI XLI - Mexico 2019, 2019. s. 69-69.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; HLAVÍNEK, P.; BOHRN, T. Energie v sušeném čistírenském kalu před pyrolýzou a po pyrolýze. TZB Haus Technik, 2019, roč. XIII., č. 1, s. 42-44. ISSN: 1803-4802.
  Detail

  RAČEK, J.; BUKOVÝ, I.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Využití archimédova šroubu ve vodním hospodářství. Vodovod.info, 2019, roč. 2019, č. 3., s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, roč. 159, č. 2019, s. 79-92. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŽVAKOVÁ, V.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristic of pyrolysis oil as renewable source of chemical materials and alternative fuel from the sewage sludge treatment. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 7, s. 1-15. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. In VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 1-9. ISSN: 2694-7013.
  Detail

  RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 67-68. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX. O.; RADETZKÁ, H.; HLAVÍNEK, P. Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 171-178. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  CECCONET , D.; RAČEK, J.; CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P. Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy. Sustainability, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of advanced oxidation processes for water treatment. Fresenius Environmental Bulletin, 2019, roč. 28, č. 2, s. 831-836. ISSN: 1018-4619.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urban Areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 17-38. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  SUKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Elimination of pharmaceuticals from aquatic environment using enzymatic apparatus of wood decaying fungi. Lodz, Poland: 20th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC20, 2019. s. 75-75.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Možnosti využití tepelné energie z odpadních vod. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠVORČÍK, J.; BOHRN, T.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná torrefakce čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Odstraňování vybraných polutantů pomocí dřevokazných hub. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 213-220. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; NOVÁK, V.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 199-205. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Testování účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik pomocí bionosičů inokulovaných dřevokaznými houbami druhu Trametes versicolor. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 9, s. 22-27. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Odstraňování vybraných léčiv z odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních procesů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 207-212. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. s. 1-20.
  Detail

  MACSEK, T.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; PRAX. O.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 193-198. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Pharmaceuticals in the urban water cycle. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 133-162. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; MIKULÁŠEK, P.; TIOKA, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Epanet 2.0 jako nástroj pro hydrotechnické posouzení vodovodu. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; POTUŽÁK, I.; KUTIL, V. Plovákové regulátory, štítové česle a štítové oddělovače odlehčovacích komor. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Přehled možností získávání tepelné energie z odpadní vody k dalšímu využití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-82.
  Detail

 • 2018

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68., č. 1, s. 16-20. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  RAČEK, J.; DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky. Vodovod.info, 2018, č. 8, s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P.; CAPODAGLIO, A. Production of energy (biodiesel) and recovery of materials (biochar) from pyrolysis of urgan waste sludge. Revista Ambiente e Agua, 2018, roč. 13, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1980-993X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RAČEK, J.; ANFEROVA, N.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study. Proceedings — Open Access Journal, 2018, roč. 2, č. 651, s. 1-9. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P. Energy efficiency of dry sewage sludge before and after low-temperature microwave pyrolysis. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2018. s. 1-11.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; STANKO, Š.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; HLAVÍNEK, P. Výstavba zděných stok v České a Slovenské republice. Vodovod.info, 2018, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1804-7157.
  Detail

  VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; FOLLER, J. ČOV Třebíč - intenzifikace netradičně. Vodní hospodářství, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 10-14. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Variantní řešení sušáren s následným termickým zpracováním vysušeného kalu. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 41-50. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy čistírenských kalů. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 51-58. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; ZDEŇKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Snížení koncentrace mikropolutantů v odpadní vodě prostřednictvím pevného uhlíkatého produktu mikrovlnné torefakce. Vodovod.info, 2018, č. 10, s. 1-9. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2018, roč. 112, č. 2018, s. 161-170. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; ŠIMEK, R.; NOVÁK, V.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva "Zpracování a analýzy čistírenských kalů". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Výzkumná skupina EGAR, 2018. s. 1-46.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. s. 1-9.
  Detail | WWW

  ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J. Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 793-799. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurrence and removal of emerging micropollutants from urban wastewater. In Water Management and the Environment: Case Studies. 1. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. s. 231-254. ISBN: 978-3-319-79014-5.
  Detail | WWW

 • 2017

  HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Eliminace zápachu ze stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P. Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. s. 519-526. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů. Vodovod. info, 2017, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes. HPLC 2017 Prague Abstrack Book. Praha: 2017. s. 305-3005.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR). Vodovod. info, 2017, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu. Vodní hospodářství, 2017, roč. 67., č. 9, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 189-195. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-26.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J. Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge. In Book of abstracts. Kišiněv: CEEC-TAC, 2017. s. 62-62. ISBN: 978-3-940237-47-7.
  Detail

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis of sewage sludge. Athens2017. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-12.
  Detail

  ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment. 2017. s. 397-397.
  Detail

  RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-10.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění průmyslových odpadních vod. MEMPUR 2017, Sborník abstraktů. 1. Česká Lípa: Česká membránová platforma, z.s., 2017. s. 80-80. ISBN: 978-80-904517-9- 7.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; ADAMEC, T.; POLÁŠEK, J.; MARŠÍK, M. Výzkumná zpráva - Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu - Zkušební provoz pilotní jednotky AnMBR v Pivovaru Černá Hora. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-52.
  Detail

  MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M. Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow- through AOPs reactor. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. Athens, Greece: International Conference on Environmental Science and Technology, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-960-7475-53- 4. ISSN: 1106-5516.
  Detail | WWW

  JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů. In Sborník. Bratislava: STUBA, 2017. s. 193-194. ISBN: 978-80-89579-77-2.
  Detail

  RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. s. 107-114. ISBN: 978-619-7408-28-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2016

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE A SNÍŽENÍPROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ČOV. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-5311-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HOUDKOVÁ, L. Biogas Production from Algal Biomass from Municipal Wastewater Treatment. Waste and Biomass Valorization, 2016, roč. 7, č. 4, s. 747-752. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K. Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-11.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M. Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-61.
  Detail

  MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Inokulum pre anaeróbne čistenie odpadových vôd pri psychrofilných podmienkach. Vodovod. info, 2016, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Streamline of activation process at wastewater treatment plants. In 16th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. s. 621-628. ISBN: 978-619-7105-65-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66., č. 10, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s provozem anaerobního membránového reaktoru. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 147-152. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulharsko: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2016. s. 823-830. ISBN: 978-619-7105-65-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P. Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T. Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS). In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 111-116. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M. Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“. Vodovod. info, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes. 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Inverness: 2016. s. 46-46.
  Detail

  CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M. Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review. Revista Ambiente e Agua, 2016, roč. 11, č. 2, s. 250-267. ISSN: 1980-993X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 260-268. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Optimalizace procesů v aktivační nádrži. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 45-50. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1804- 7157.
  Detail | WWW

  CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M. Physico-chemical technologies for nitrogen removal from wastewaters: a review. Revista Ambiente e Agua, 2015, roč. 10, č. 3, s. 481-498. ISSN: 1980-993X.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; KOLEKTIV, S. Storm Water Management Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland. Švýcarsko: Springer Hydrogeology, 2015. 212 s. ISBN: 978-3-319-25833- 1.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-85.
  Detail

  STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Malt house wastewater treatment with settleable algal-bacterial flocs. Water Science and Technology, 2015, roč. 72, č. 10, s. 1796-1802. ISSN: 0273-1223.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 419-426. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 455-462. ISBN: 978-619-7105-40-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Control of nitrification and denitrification process at wastewater treatment plants. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 118-125. ISBN: 978-619-7105-40-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti provozu membránového anaerobního reaktoru v Pivovaru Černá Hora. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 270-277. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 267-273. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na čistírnách odpadních vod. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Anaeróbne čistenie komunálnych odpadových vod pri psychrofilných podmienkach. In Městské vody 2015. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 251-254. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 6, s. 4-8. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2015. s. 15-20. ISBN: 978-80-905059-4- 0.
  Detail

 • 2014

  HLAVÍNEK, P. Poznatky z konference Městské vody 2013. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64., č. 1, s. 21-21. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R. Impact of wastewater transport on its quality. In INFRAEKO 2014. 1. Rzeszow, Poland: Politechnika Rzeszowska, 2014. s. 77-84. ISBN: 978-83-7199-937- 2.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. A pilot scale comparison of advanced oxidation processes for estrogenic hormone removal from municipal wastewater effluent. Water Science and Technology, 2014, roč. 70, č. 1, s. 70-75. ISSN: 0273-1223.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2014. s. 27-37. ISBN: 978-80-905059-3- 3.
  Detail

  STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; HOUDKOVÁ, L. Produkce bioplynu z biomasy mikrořas získané z čištění odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

  PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému. In Odpadové vody 2014. 1. Bratislava: NOI Bratislava, 2014. s. 108-113. ISBN: 978-80-970896-7- 2.
  Detail

  TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov. In Oceňovanie a riadenie stavebných projektov. 1. Brusel, Belgie: Euro Scientia vzw, 2014. s. 226-232. ISBN: 978-90-822990-1- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Konference Městské vody - URBAN WATER 2014. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 12, s. 34-35. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 161-168. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií. In Odpadové vody 2014. 1. Bratislava, SK: NOI Bratislava, 2014. s. 235-240. ISBN: 978-80-970896-7- 2.
  Detail

 • 2013

  BARTONÍČKOVÁ, E.; HLAVÍNEK, P. Design of CSOS in view of actual legislation. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problems related with presence of xenobiotics in stormwater intended for nonpotable reuse in households, irrigation or other commercial usage. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 477-483. ISBN: 978-963-358-032- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V.; STŘÍTESKÝ, L. Nové trendy a směry v technologiích čištění a dočišťování odpadních vod. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2013. s. 7-13. ISBN: 978-80-905059-2- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R. Poloprovozní ověření ozonizace k předčištění průmyslových odpadních vod. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU, 2013. s. 132-136. ISBN: 978-80-263-0350- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Advanced oxidation technologies for removal of xenobiotics from storm water. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 429-437. ISBN: 978-963-358-032- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Outline of the history of storm water harvesting. In Hydrologic risks - floods and droughts. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 9-15. ISBN: 978-80-553-1492- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; ČÍŽOVÁ, V. Nově vznikající technologie čištění městských a průmyslových odpadních vod. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. s. 164-171. ISBN: 978-80-89062-94- 2.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Decreasing risk of stormwater contamination during storm event. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 227-234. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Modern approach to management of combined sewer owerflows. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  ČÍŽOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Optimization of storm water tank design. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 235-238. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Poloprovozní zkušenosti s čištěním odpadních vod symbiotickými koloniemi mikrořas a bakterií. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 269-272. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. Poloprovozní ověření technologie čištění komunálních vod využívající kolonií mikrořas a bakterií. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 391-394. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Contamination of stormwater by xenobiotics. In Hydrologic risks - floods and droughts. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 120-124. ISBN: 978-80-553-1492- 1.
  Detail

 • 2012

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Srovnání AOP technologií pro dočištění komunálních odpadních vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 247-250. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

  KLEMENČIČ, A.; BALABANIČ, D.; KOMPARE, B.; KRZYK, M.; PANJAN, J.; BULC, T.; DREV, D.; JARNI, K.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R.; THIÉBAUT, Q.; HOLOBAR, A. Recycling of AOP- Treated Effluents for Reduction of Fresh Water Consumption in Textile and other High Water Volume Consuming Industries. In BALWOIS 2012. 1. Ohrid: IB2E - BALWOIS, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-608-4510-10- 9.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problematika odstraňování xenobiotik z průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2012. s. 134-147. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P. Využití AOP k terciálnímu dočištění odpadních vod. In Odpadové vody 2012. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 111-116. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Concept of storm water management in urban areas. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 143-152. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Sběr provozních zkušeností na memránové DČOV. In Odpadové vody 2012. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 173-175. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurence and possibilities of xenobiotics from storm- waters. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 167-171. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M. Praktické zkušenosti z projektování MBR v podmínkách ČR. In Odpadové vody 2012. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 39-44. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P. Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2012. s. 124-133. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A.; DREV, D.; THIÉBAUT, Q. Využití AOP pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2012. s. 113-123. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
  Detail

  STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. Infrastruktura, 2012, roč. 5, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V. Basic characteristics of stormwater tanks on combined sewerage network. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 153-160. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

 • 2011

  HLAVÍNEK, P. Modern approach to management of combined sewer owerflows. Food and Environment Safety, 2011, roč. X, č. 3, s. 30-39. ISSN: 2068- 6609.
  Detail | WWW

  HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I. Měření propustnosti štítových česlí. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 151-157. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspectives of decentralized wastewater treatment for rural areas. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 75-85. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
  Detail

  PIKOROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P. Comparison of two flat sheet membrane modules used in a real domestic wastewater treatment plant. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 303-312. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
  Detail

  BIERBAUM, S.; HLAVÍNEK, P.; THIÉBAUT, Q.; PEŠOUTOVÁ, R.; WEISSBACHER, J.; DREV, D.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A. Reducing fresh water consumption in the paper industry and other high water volume consuming industries by recycling AOP - treated effluents. 3 th international annual symposium DITP. 1. Bled: Gospodarska zbornica Slovenije, 2011. s. 38-39.
  Detail

  VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K. Možné scénáře vývoje městského odvodnění: technokratický, ekologický, ekonomický. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 3, s. 132-136. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. Použití pokročilých oxidačních procesů k čištění odpadních vod z textilního průmyslu - přehled literatury. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2011. s. 317-323. ISBN: 978-80-89062-81- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; GUT, J. Rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod v rámci projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. Etapa. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2011. s. 281-287. ISBN: 978-80-89062-81- 2.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. AOP technologie pro čištění a dočištění odpadních vod z textilního průmyslu - literární rešerše. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 125-130. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

  MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P.; RUSNÍK, I. Hodnocení kvality a kvantity odpadních vod na výstupu z různých kanalizačních systémů. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 235-238. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIFEK, J. Rozdíly v kvalitě a kvantitě odpadních vod podle způsobu odkanalizování a vliv těchto vod na ČOV. Infrastruktura, 2011, roč. 4, č. 3, s. 29-31. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Ponorná čerpadla se zapouzdřeným (mokrým) elektropohonem. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 225-228. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Optimalizace provozu membránových čistíren odpadních vod. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 85-92. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J. Use of advanced oxidation processes for textile wastewater treatment - a review. Food and Environment Safety, 2011, roč. X, č. 3, s. 59-65. ISSN: 2068- 6609.
  Detail | WWW

  MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P. The influence of wastewater disposal system on the quality and quantity of the wastewater transported to a wastewater treatment plant. In Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. 1. Nizozemí: Springer, 2011. s. 339-343. ISBN: 978-94-007-0279- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití membránových technologií v České republice. Infrastruktura, 2011, roč. 4, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

 • 2010

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Inducer jednostupňových spirálních procesních čerpadel. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 127-134. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. Technologický projekt - časť stokovanie. Technologický projekt - časť stokovanie. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 1-76. ISBN: 978-80-86020-70- 9.
  Detail

  RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R. Nové poznatky o vlivu dopravy odpadních vod na čistírnu odpadních vod. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 135-142. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; KUBÍK, J. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu - etapa 2, skúsenosti s financovaním z OPŽP. In Odpadové vody 2010. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 243-248. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
  Detail

  PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vod. In Odpadové vody 2010. 1. Brno: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 98-103. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
  Detail

  VILÍM, D.; VACHOVEC, R.; HLAVÍNEK, P. Aplikace MBR a konkrétní případové studie. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2010. s. 24-33. ISBN: 978-80-254-8312- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 10. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 4, s. 15-16. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 9. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 3, s. 20-21. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami - efektivní nástroj ochrany recipientů. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-86020-67- 9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R. Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod: cesta k bezpečnější společnosti a prostředí. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2010, roč. 60, č. 7, s. 7-8. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K. Možné scénáře vývoje městského odvodnění technokratický, ekologický, ekonomický. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 33-42. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
  Detail

  VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D. Využití MBR v lokalitách s vysokými požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod. In Městské vody 2010. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2010. s. 143-151. ISBN: 978-80-86020-71- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 7. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 8. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 2, s. 28-30. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. One- Year Operation of Single Household MBR Plant. Water Science and Technology, 2010, roč. 61, č. 1, s. 217-226. ISSN: 0273- 1223.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela- Krajina a voda. 1. Košice: Elsewa, 2010. s. 1-2. ISBN: 978-80-89385-11- 9.
  Detail

 • 2009

  HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Znečištění srážkových vod z komunikací. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 11-14. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspektivy rozvoje hospodaření se srážkovými vodami v České republice. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2009. s. 5-12. ISBN: 80-86020-62- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; KUBÍK, J. HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL RELIABILITY MODEL OF URBAN DRAINAGE. In Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. NL: SPRINGER, 2009. s. 305-321. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures of Water Supply and Sewerage Systems. In Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. Nizozemí: NATO, 2009. s. 3-12. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití membránových technologií v České republice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 79-85. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P. Vysoké školství vodohospodářského směru v ČR a CEE STATUS QUO 2009. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 53-60. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Objemová čerpadla nacházejí uplatnění v ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 165-170. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  MATULOVÁ, Z.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Lab- scale research of MBR with combined biomass cultivation. In 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. 1. Tatranské Matliare, SK: 2009. s. 159-165. ISBN: 978-80-227-3072- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 5. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 6. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 4, s. 23-28. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P. Malé MBR (Domovní a kontejnerové ČOV). In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI-PUR, s.r.o., 2009. s. 9-17. ISBN: 978-80-254-5326- 1.
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Web- based Database of Xenobiotics and Methods for their Treatment. In XENOVAC 2009 - International Conference on Xenobiotics in the Urban Water Cycle. 1. Cyprus: University of Cyprus, 2009. s. 180-183. ISBN: 978-9963-671-89- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspektivy využití aktivačních ČOV se separací kalu ponořeným membránovým modulem v podmínkách ČR. Odpadní vody - Wasterwater 2009. 1. Praha: ICARIS Conference Manager, 2009. s. 199-205. ISBN: 978-80-254-4068- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Development of containerised turn- key MBR plants. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 57-58. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
  Detail

  PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Laboratórne modelovanie aktivácie s kombinovanou biomasou a membránovou filtráciou. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2009. s. 409-415. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
  Detail

  HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K. Kvalita dešťových vod odtékajících z komunikací a dopravních ploch. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r. o, 2009. s. 293-296. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Decentralizované odvádění a opětovné využití odpadních vod v praxi. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 315-318. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z výstavby rekonstrukcí ČOV v rámci projektu Břeclavsko- rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2009. s. 107-115. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
  Detail

  PIKOROVÁ, T.; JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D. Technológia domových ČOV s membránovou separáciou kalu. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 173-181. ISBN: 978-80-89062-64- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 4. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 2, s. 34-37. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 3. část. Infrastruktura, 2009, roč. 2, č. 1, s. 37-38. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; HLAVÍNEK, P. Aktivácia s kombinovanou biomasou s membránovou filtráciou. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 319-324. ISBN: 978-80-86020-64- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Jímání dešťových vod a jejich využití. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIV. 1. Moravská Třebová: VHOS, a.s., 2009. s. 103-110. ISBN: 80-86020-61- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Perspektivy decentrálního odvádění a čištění odpadních vod v podmínkách ČR. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 5-10. ISBN: 978-80-86020-63- 1.
  Detail

  PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M. Skúsenosti z ročného prevádzkovania domovej ČOV s MBR. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 49-56. ISBN: 978-80-86020-63- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Management rizik zásobování a odvádění odpadních vod. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2009, roč. 59, č. 1, s. 23-24. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2009, roč. 59, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MAHRÍKOVA, I.; MARŠÁLEK, J.; KUKHARCHYK, T.; POPOVSKA, C. Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems. 1. 1. NL: SPRINGER, 2009. 325 s. ISBN: 978-90-481-2364- 3.
  Detail

  MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PIKOROVÁ, T.; DRTIL, M. Operation of domestic pilot MBR WWTP. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 145-146. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
  Detail

  HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, 2009. s. 7-7. ISSN: 1211-0760.
  Detail

 • 2008

  MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I. Vybrané výsledky laboratorného testovania aktivácie s membránovou separáciou kalu. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2008, roč. 58, č. 5, s. 178-180. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 24-31. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Provozní vlastnosti tekutinových strojů v ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. 1. Brno: ARDEC, 2008. s. 131-138. ISBN: 80-86020-59- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J. Přístupy k nakládání se srážkovými vodami v generelech veřejné kanalizace. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 45-53. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
  Detail

  DUŠEK, O.; HLAVÍNEK, P. Optimalizace procesu odstraňování dusíku na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. 1. Brno: Ardec, 2008. s. 139-146. ISBN: 80-86020-59- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území-2. část. Infrastruktura, 2008, roč. 1, č. 1, s. 18-20. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J. Problematika hospodaření s dešťovými vodami v generelech odvodnění. In Odpadové vody 2008. 1. Bratislava: AČE SR, 2008. s. 65-71. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J.; MAHRÍKOVA, I.; BONACCI, O. Dangerous Pollutants (Xenobiotcs) in Urban Water Cycle. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. NATO. Nizozemí: Springer, 2008. s. 1-343. ISBN: 978-1-4020-6800- 3.
  Detail

  STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P. Vize vývoje městského odvodnění v České republice. In Městské vody 2008. Brno: Ardec, 2008. s. 23-30. ISBN: 80-86020-59- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Infrastruktura, 2008, roč. 1, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1803-4241.
  Detail

 • 2007

  KUBÍK, J.; MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Databáze a výpočtový modul pro návrh systému využití dešťových vod. JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 227-227. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 s. ISBN: 80-86020-55- X.
  Detail

  JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; BODÍK, I.; DRTIL, M. Vybrané výsledky laboratorního testovania modelu aktivácie s membránovou separáciou kalu. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 267-272. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; DANČOVÁ, L.; BLŠŤÁKOVÁ, A.; PAGÁČOVÁ, P. Vybrané parametre aktivácie s membránovou filtráciou. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. COST 636 - Metody odstranění xenobiotik z městských vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. s. 273-274. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  PRAX, P.; TLOLKA, J.; HODAŇ, V.; HLAVÍNEK, P. Čerpací stanice na síti - provozní zkušenosti. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: Ardec, 2007. s. 217-222. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Nové cesty pro dešťové vody. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-52- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-53- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2007. s. 17-26. ISBN: 978-80-254-0414- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2007. s. 17-25. ISBN: 978-80-254-0414- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D. Využití membránových technologií pro ČOV 50 - 2000 EO. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. BRNO: ARDEC, 2007. s. 181-186. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urbanised Areas. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Anglie: Springer, 2007. s. 45-52. ISBN: 978-1-4020-6794- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. New/old ways for storm water: learning from the history. 5th IWHA CONFERENCE Tampere Finland 2007 Pasts and Futures of Water. Finsko, Tampere: IWHA, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-951-44-6971- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Nebezpečné polutanty (Xenobiotika) v cyklu městských vod. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 7/ 2007, s. 247-248. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; BRADA, K. Rychloběžnost hydrodynamických čerpadel a míchadel (v čistírnách a úpravnách městských vod). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 209-216. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

  SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Zařízení ke vsakování dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 297-300. ISBN: 80-86020-54- 1.
  Detail

 • 2006

  MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Decision Support for the Rehabilitation Planning of the Sewer Network. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: TU Wien, 2006. s. 249-250. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J. Integrated Urban Water Resources Management. NATO. NATO. Nizozemí: Springer, 2006. 323 s. ISBN: 1-4020-4684- 7.
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Aplikace čerpadel jako vodních motorů (Rekuperace energie vody ve vodohospodářských zařízeních). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 181-186. ISBN: 80-86020-51- 7.
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Databáze DRUV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 357-360. ISBN: 80-86020-51- 7.
  Detail

  SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Užívání dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 307-310. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P. Projekt MBR - TRAIN. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby, Slovensko: AČE SR, 2006. s. 120-122. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; ŽERAVÍKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T. Drives for wastewater reuse regional analysis in the Czech Republic. DESALINATION, 2006, roč. 2006, č. 187, s. 103-114. ISSN: 0011- 9164.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. Using GIS Tool Implement Water Reuse Study Projects. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 81-86. ISBN: 80-214-3111- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 7, s. 230-233. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 5, s. 163-165. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HODÁŇ, V. Problematika měření rychlostí v aktivačních nádržích. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 167-172. ISBN: 80-86020-51- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 311-316. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 120-125. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; GUT, J.; DOLEŽAL, V. ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU OCHRANA VOD POVODÍ ŘEKY DYJE. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 156-163. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU Bratislava, 2006. s. 70-75. ISBN: 80-2320270- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Čistota vod. Čistota vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-242.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P. Stokování a čištění odpadních vod. Stokování a čištění odpadních vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-274.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Optimalizace funkce odlehčovacích komor a dešťových nádrží. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. 1. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 397-402. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. s. 83-90. ISBN: 80-86020-49- 5.
  Detail

  JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P. Projekt MBR - train. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 343-346. ISBN: 80-86020-51- 7.
  Detail

 • 2005

  POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P. Integrated Approach for Protection of Urban Catchment Area. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 566 ( s.)ISBN: 1741280826.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I.; POLÁŠKOVÁ, K. Nové technologie pro předčištění odlehčovaných odpadních vod. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 281-285. ISBN: 80-239-4670- 6.
  Detail

  POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R. Integrated approach for protection of an urban catchment area. DESALINATION, 2005, roč. 26, č. 188, s. 51-59. ISSN: 0011- 9164.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T. Drives for Wastewater Reuse: Regional Analysis in the Czech Republic. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 331 ( s.)ISBN: 1741280826.
  Detail

  JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of a Simulation Model for Treatment and Distribution of Reclaimed Water. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 343 ( s.)ISBN: 1741280826.
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Evaluation and Selection of Unit Processes for Treatment Trains Using Water Reuse Simulation Model. In Integrated Concepts in Water Recycling. Wollongong, Austrálie: University of Wollongong, 2005. s. 369 ( s.)ISBN: 1741280826.
  Detail

  MIKLÁNKOVÁ, J.; JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. Regionální analýza povodí Moravy pro podporu znovuvyužití odpadních vod. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 295 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T.; HLAVÍNEK, P. Drives for Wastewater Reuse. In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 93 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J. Studie proveditelnosti systému znovu- využívání odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 381-384. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T. Water Reuse Feasibility Study in the Czech Republic. In Integrated Urban Water Resource Management. Brno: VUT v Brně, FAST, VHO, 2005. s. 305-316. ISBN: 80-86020-47- 9.
  Detail

  POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁKOVÁ, J. Použití proplachovacího štítu v kanalizačních systémech. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 103-108. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Sací schopnost odstředivých čerpadel (při dopravě vody a suspenzí vody s pevnými příměsemi). In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 259-264. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Simulation Model for Integrated Planning of Water Reuse Schemes. In Water Reuse. Denver, USA: WaterReuse Association, 2005. s. 1-7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., JÁNOŠOVÁ, B. Čištění odpadních vod v Austrálii. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod X. Brno: 2005. s. 140 ( s.)ISBN: 80-86020-45- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005 "Městské vody 2005". Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2005. s. 27-34. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POLÁŠKOVÁ, K.; HALOUN, R. Řízení odtoku z urbanizovaného povodí (Real Time Control). In 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005". Praha, Česká republika: AČE ČR, 2005. s. 289 ( s.)ISBN: 80-239-4670- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V. Application of Decision Support System for Sewer Network Rehabilitation. In Integrated Urban Water Resource Management. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 157-168. ISBN: 80-86020-47- 9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P. Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 293-296. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Koncepční přístup k řešení problematiky dešťových vod. In Nové trendy v čistírenství. Soběslav: ENVI- PUR, 2005. s. 63-71. ISBN: 80-239-5963- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr. Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Bedřichov: ČVUT v Praze, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J. Využití retence dešťových vod v městském odvodnění. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Stará Lesná: 2005. s. 390-397. ISBN: 80-89062-42- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W. Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems. In Freshwater : Sustainability within Uncertainty. Foz do Iguacu, Brazílie: 2005. s. 21-28.
  Detail

  JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of an integrated simulation model for treatment and distriution of reclaimed water. DESALINATION, 2005, roč. 26, č. 188, s. 9-20. ISSN: 0011- 9164.
  Detail

 • 2004

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Rekonstrukce stokových sítí výkonostní ukazatele. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 486 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Vývoj simulačního softwaru pro integrované znovuužití čištění odpadních vod. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 73 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Systém výkonnostních ukazatelů pro rozhodovací proces při obnově stokových sítí. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Impact of Transport of Wastewater on it is Quality and Quantity. In Small Water & Wastewater Systems and 1st International Conference on Onsite Wastewater Treatment & Recycling. Perth, Austrálie: 2004. s. 315 ( s.)
  Detail

  KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovuvyužití odpadních vod z ČOV. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: VST, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 261 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Rekonstrukce stokových sítí výkonnostní ukazatele. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 486 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Development of a Simulation Model for Water Reuse Systems. In IWA World Water Congress 2004. 2004. s. 100 ( s.)
  Detail

  BODO, B.; DECZE, S.; HERNANDEZ, F.; HLAVÍNEK, P.; KARABELAS, A.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T. Analysis of the European Water Market Using Geographical Information Systems. In IWA World Water Congress 2004. IWA, 2004. s. 189 ( s.)
  Detail

  BRADA, K.; HLAVÍNEK, P. Čerpadla ve vodním hospodářství. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT v Brně, 2004. 195 s. ISBN: 80-86020-43- 6.
  Detail

  JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; BODO, B.; HERNANDEZ, F.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T. GIS as a tool for Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater. In Hydroinformatics. Singapore, Malaysia: National University of Singapore, 2004. s. 711 ( s.)ISBN: 981-238-963- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; TORTEROTOT, J.; BAUR, R. Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Jakost vody v povodí. Brno: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2815- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Upgrading Wastewater Treatment Performance. In , Engancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration. Londýn: NATO, 2004. s. 195-203. ISBN: 1-4020-2693- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovuužití odpadních vod (AQUAREC). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 351 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 349 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 327 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; ŠIMČÍKOVÁ, P. Příklad použití expertního systému REHAB MANAGER pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: VÚVH, 2004. s. 187-197. ISBN: 80-89062-42- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G. Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 129-134. ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Expertní systém pro ČOV jako součást integrovaného systému. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; KUBÍK, J. Integrovaný přístup k znovuužití průmyslových odpadních vod. In Průmyslové odpadní vody. Kyjov: 2004. s. 17 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Simulační software pro návrh technologického procesu ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 175 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J. Integrovaný přístup k znovu- užití odpadních vod. In 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava, Slovenská republika: 2004. s. 45 ( s.)
  Detail

 • 2003

  MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P. Stokování a čištění odpadních vod. 1. vydání. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-214-2535- 0.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V., HLAVÍNEK, P. VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE PRO SANACE STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 239 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  PRAX, P.; RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 11. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  KUBÍK, J., HLAVÍNEK, P. Simulační a optimalizační software pro systémy znovu užití vody. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 195 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J. Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci. 2003, č. 3, s. 3-5.
  Detail

  KABELKOVÁ, I.; KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P. Vodní toky v urbanizovaných povodích. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 215-245. ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  KABELKOVÁ, I.; POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P. Proudění a transformace látek ve stokové síti. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 177-202. ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P. Spotřeba vody a produkce odpadních vod. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 89 ( s.)ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Breaking of activated sludge flocs using pumps and mixers. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 79-87. ISBN: 90-5809-574- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V. Počítačová podpora plánování obnovy stokových sítí. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 261-267. ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. Čistírna odpadních vod za deště. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 415-418. ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. ČOV za deště. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 203-215. ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V.; UHMANNOVÁ, T.; JÁNOŠOVÁ, B. Integrovaný přístup ke znovuvyužití odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 345-348. ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; MARCALÍKOVÁ, E. Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. 1. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 383-386. ISBN: 80-239-0573- 2.
  Detail

  HODAŇ, V., NOŽIČKA, J., HLAVÍNEK, P. Měření rychlosti v nádržích a vodních tocích. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  POTUŽÁK, I., HLAVÍNEK, P., MARCALÍKOVÁ, E. Výhody využití štítových oddělovačů v odlehčovacích komorách. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 93 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P. Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu- užití odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž. Vodní hospodářství, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 6 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2002

  ŠÁLEK, J., HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J. Vodní stavitelství. skriptum FAST VUT. skriptum FAST VUT. Brno: CERM, 2002. ISBN: 80-214-2068- 5.
  Detail

  PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Obecné zásady pro posouzení míchání. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  MIČÍN, J.; HLAVÍNEK, P. Integrated system of Drainage and Reliability of his Elements. In Executive summaries a unique approach to a unique environment. Melbourne, Australia: Vivendi Water Australia, Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, 2002. s. 82 ( s.)ISBN: 0-908255-53- 5.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. In Odpadové vody 2002. Nitra, SR: UVTIP Nitra, vydavateľstvo NOI, 2002. s. 42 ( s.)ISBN: 80-89088-00- 7.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. 1. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 227 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, roč. 52, č. 5/ 2002, s. I ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Rozbíjení vloček aktivovaného kalu čerpadly a míchadly. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra zdravotného inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2002. s. 166 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ALFÖLDI, C.; MISTALEROVÁ, B. Use of Fluid Oscillator in the Wastewater Technology. In Executive summaries a unique approach to a unique environment. Melbourne, Australia: Vivendi Water Australia, Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 0-908255-53- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Documented impacts of urban effluents on water resources in the Czech Republic. In NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery. Borovetz, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Faculty of Hydrotechnics, 1, Chr.Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria, 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 954-90924-2- 9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J. Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., POTUŽÁK, J. Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., NOVÁČEK, M. Intenzifikace a rozšíření ČOV Modřice. In Zborník z 2. konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové Vody 2002. Tatranské Zruby: Ústav vedecko- technických informácii pro podohospodárstvo Nitra, Koceľova 17, 821 08 Bratislava, 2002. s. 349 ( s.)ISBN: 80-89088-00- 7.
  Detail

  PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Obecné zásady pro posouzení míchání. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P. Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002. Břeclav: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství. Vodní hospodářství, 2002, roč. 52, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2001

  ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Využití fluidního oscilátoru v čištění odpadních vod. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 345 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Účinnost ČOV ve vztahu k investičním nákladům. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-0102510- 1.
  Detail

  ŘÍHA, J., HLAVÍNEK, P. Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers. In IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín, Německo: IWA, 2001. s. 129 ( s.)
  Detail

  SOJKA, J., NOVOTNÁ, V., HLAVÍNEK, P., VÁGNER, I. Testování oxygenační kapacity za provozu aerační nádrže. Vodní hospodářství, 2001, roč. 51, č. 3/ 2001, s. VI ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, L. Využití fluidního oscilátoru v technice čištění odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 345 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aerobic Thermophylic Sludge Stabilization. In Kaly a odpady 2001. Bratislava: VUVH Bratislava, 2001. s. 48 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Application of simple Stream Water Quality Model for Evaluation of Water Quality. In Water is Life - Take Care of it. Bratislava: Výzkumný ústav vodohospodářský, 2001. s. 330 ( s.)ISBN: 80-89062-00- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers. In Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín: IWA, 2001. s. 129 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Přehled metod hygienizace kalu. In Kaly a odpady 2001. Bratislava: VUVH Bratislava, 2001. s. 216 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. 2001.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P. Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. NOEL 2000 s.r.o.: NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, 2001. ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Diagnosis and Control of Wastewater Treatment Plants. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Model as a Tool for the Assessment of Impact of Pollution. In Water and Wastewater Management for Developing Countries. Kuala Lumpur: International Water Association, 2001. s. 116 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Podklady pro návrh a výpočet ČOV. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 161 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Předčištění a mechanické čištění. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 165 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Biologické čištění odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 175 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aktivační proces. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 182 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aerobní reaktory s biomasou přisedlou (tj. mobilizovanou) - biofilmové reaktory. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOES 2000, s.r.o., 2001. s. 215 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aerační systémy. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 221 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Separace aktivovaného kalu. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 227 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Kalové hospodářství čistíren odpadních vod. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 235 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., HODÁŇ, V., NOŽIČKA, J. Míchání v ČOV, teorie a praxe. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: ÚVHO FAST VUT v Brně, 2001. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., ŠULCOVÁ, V. Stream Water Quality Model as a tool for the assessment of impact of polution. In 5th International Conferenceon Diffuse/Non- point Source Pollution and Watershed Management. Milwaukee: IWA, 2001.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií v čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Nutrienty. In Příručka stokování a čištění. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, s.r.o., 2001. s. 193 ( s.)ISBN: 80-86020-30- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Účinost ČOV ve vztahu k investičním nákladům. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Praha: ČVUT PRAHA, 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A. Expert system for Wastewater Treatment Plants Operation. In First IWA International Conference on Instrumentation, Control and Automation and Sensor. Malmö, Sweden: IWA, 2001.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin. In Water & Wastewater Management for Developing Countris. Kuala Lumpur, Malaysia: IWA, MWA, 2001. s. 116 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Diagnosis and Control of WWTP´ s. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Neuveden. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Application of Simple Stream Water Quality Model for Evaluation of River Water Quality. In Water is Life - Take Care of it. Neuveden. Bratislava, Slovenská republika: Water Research Institute in Bratislava, 2001. s. 330 ( s.)ISBN: 80-89062-00- 8.
  Detail

  PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P. Vliv způsobu dopravy odpadních vod a na jejich kvalitu, množství a dopad na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001. Brno: ÚVHO FAST VUT v Brně, 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
  Detail

 • 2000

  a kol. Planned Protection of Water in the River Dyje Basin. VKMO, s.r.o., 2000.
  Detail

  ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P. Matematické modelování kvality vody v povodí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 143 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  MISTALEROVÁ, B.; HLAVÍNEK, P. ORP - řízení odstraňování nutrientů z odpadní vody. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 124 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J. Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin. In Proceedings of the International Rivebank Filtration Conference. Düsseldorf, Germany: IAWR, 2000. s. 289 ( s.)ISBN: 90-70671-27- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Vliv návrhu a provozu stokové sítě na návrh, provoz a funkci ČOV. In Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2000. s. 50 ( s.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J.; MISTALEROVÁ, B.; ŠULCOVÁ, V. Model kvality vody jako nástroj pro rozhodovací proces. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 135-142. ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J. Použití jednoduchého bilančního modelu při řešení praktických úloh jakostí vody v tocích. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, 2000. s. 143-150. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Vybrané problémy čištění odpadních vod a zpracování kalů. In Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2000. s. 2 ( s.)ISBN: 80-86020-26- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Investiční a provozní náklady čistíren odpadních vod ve vazbě na jejich účinnost. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 130 ( s.)ISBN: 80-214-1751- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí. Vodní hospodářství, 2000, roč. 50, č. 5/ 2000, s. V ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Třetí stupeň čištění odpadních vod. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod V. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2000. s. 67 ( s.)ISBN: 80-86020-27- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií v čištění průmyslových odpadních vod. In Čištění průmyslových odpadních vod. Brno, Česká republika: AČE ČR, 2000. s. 115 ( s.)ISBN: 80-86020-24- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí. In Odpadové vody 2000. Neuveden. Bratislava, Slovenská republika: AČE SR, 2000. s. 59 ( s.)
  Detail

 • 1999

  HLAVÍNEK, P. Problematika komunálního znečištění. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-1462- 6.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Návrh, provoz a údržba zařízení pro zpracování septických vod na ČOV. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod IV. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1999. s. 58 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Hygienizace kalu – přehled metod a jejich účinnosti. In Problematika zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava, Česká republika: VŠB TU Ostrava, 1999. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7078-652- 3.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Optimální čerpací jímky pro odpadní vody. SOVAK, 1999, roč. 8, č. 3, s. 12 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., BRADA, K. Aerační systémy pro čistírny odpadních vod po roce 2000. In Technologie čištění průmyslových odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-86020-25- 6.
  Detail

  FRANĚK, M., AUEMÜLLER, K., HLAVÍNEK, P. Progresívní metody čištění odpadních vod a stabilizace kalů s využitím čistého kyslíku. In Odpadní vody ´99 - WASTEWATER ´ 99. Praha, Česká republika: AČE ČR, 1999. s. 117 ( s.)ISBN: 80-238-3977- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Poloprovozní zkoušky úpravy skládkových vod. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 215 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 219 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. ATV Infotage. In Info- Tage Osteuropa. Kolín, SRN: Koln, 1999. s. 50 ( s.)
  Detail

 • 1998

  HLAVÍNEK, P. Legislativa týkající se vodního hospodářství v evropském společenství. In Kvalita vod ´ 98. Brno, Česká republika: NOEL 2000, s.r.o., 1998. s. 231 ( s.)ISBN: 80-86020-21- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., REMEŠ, B. Mechanické čištění odpadních vod. In Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Neuveden. Brno, Česká republika: Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, 1998. s. 35 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., FRANĚK, M., HOLÍKOVÁ, N. Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod a stabilizace kalu s využitím čistého kyslíku a dávkováním chemikálií. In Progresívne postupy čistěnia odpadových vod. Bratislava, Slovenská republika: KZI, Chemickotechnologická fakulta, STU Bratislava, 1998. s. 82 ( s.)ISBN: 80-85330-40- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod. In 1. Mezinárodní konference. Brno: Noel 2000 s.r.o., 1998. s. 2 ( s.)ISBN: 80-86020- 1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Objekty mechnického čištění na malých čistírnách odpadních vod. In Regionální konference o čištění odpadních vod z malých sídel. Jihlava: VAS, a.s. divize Jihlava, 1998. s. 1 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., SOJKA, J. Zkušenosti z komplexních zkoušek aktivačních nádrží. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod III. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1998. s. 5 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., DUŠEK, O. Příspěvek České Republiky k redukci znečištění v povodí Dunaje. In 1. Mezinárodní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 19 ( s.)ISBN: 80-86020- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod. In Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1998. s. 3 ( s.)
  Detail

  BEDŘICH, M., DUŠEK, O., HLAVÍNEK, P. Příspěvek České republiky k redukce znečištění v povodí Dunaje. In Kvalita vod ´ 98. Brno, Česká republika: NOEL 2000, s.r.o., 1998. s. 19 ( s.)ISBN: 80-86020-21- 5.
  Detail

 • 1997

  HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A. Application and Expirience with Expert system for the Operation Wastewater Treatment Plant. In Decision Support Systems in Water Services. Brno: 1997. s. 103 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J. Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation. 1997, roč. 1997, č. No. 1, s. 16 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Navrhování prefermentačních procesů. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Intenzifikace čistíren odpadních vod. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 26 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Současný stav a blízký výhled automatizace ČOV. In Automatizace a řízení provozu ČOV. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1997. s. 3 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M. Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 65 ( s.)ISBN: 80-86020-14- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Vliv dávkování soli železa na anaerobní fermentaci. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 16 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Impact of Iron Saltz Dosing on Anaerobic Fermentation. In Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic. 3. Japan: Ministry of Education of Japan, 1997. s. 31 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J. Impact of Iron Salts Dosting on Anaerobic Fermetation. In Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic Digestion. Sendai, Japonsko: Ministry of Education of Japan, 1997. s. 31 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., NOVÁK, P., FIALOVÁ, J. Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 16 ( s.)
  Detail

  SOJKA, J., NOVÁK, P., HLAVÍNEK, P. Vliv solí železa na anaerobní fermentaci. In Odpadní vody ´ 97. Neuveden. Brno, Česká republika: AČE ČR, 1997. s. 111 ( s.)ISBN: 80-86020-10- X.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Kalové hospodářství čistíren odpadních vod. In Moderní trendy v čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1997. s. 119 ( s.)ISBN: 80-86020-07- X.
  Detail

 • 1996

  HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J. Čištění odpadních vod. Čištění odpadních vod. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. ISBN: 80-86020-00- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., NOVOTNÝ, D. Intenzifikace čistíren odpadních vod. Intenzifikace čistíren odpadních vod. Brno: Noel 2000, s.r.o., 1996. ISBN: 80-86020-01- 0.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Současný stav a blízký výhled v čištění odpadních vod. In Nové trendy v čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. s. 106 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLAVÁČEK, J. Vliv vypouštění septických vod na mechanické čištění. In Mechanické čištění odpadních vod. 1. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 31-33.
  Detail

  HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J. Biological Treatment of Wastewater form an Epichlorhydrine Production. In Pretreatment of Industrial Wastewaters. Neuveden. Athény, Řecko: IAWQ, 1996. s. 479 ( s.)
  Detail

  MIČÍN, J., HLAVÍNEK, P. Moderní sanitární systémy. Technický týdeník, 1996, roč. XLIV., č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 0040- 1064.
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Využití membránových technologií pro čištění průmyslových odpadních vod. In Konference Asociace čistírenských expertů ČR s mezinárodní účastí ""Čištění průmyslových odpadních vod"" , Kyjov 12-13.10. Kyjov: Asociace čistírenských expertů ČR, 1996. s. 115 ( s.)ISBN: 80-86020-24- X.
  Detail

  JANDORA, J., HLAVÍNEK, P. Hydraulika čistíren odpadních vod. 1996. ISBN: 80-86020-04- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, D., HLAVÍNEK, P. Návrh biologického odstaňování fosforu. In Nové trendy v čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 1996. s. 53 ( s.)
  Detail

  ČECHOVÁ, P., HLAVÍNEK, P. Regulace a prevence tvorby zápachu na ČOV. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 49 ( s.)
  Detail

  HLAVÁČEK, J., HLAVÍNEK, P. Koroze materiálů zařízení na čistírnách odpadních vod. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 35 ( s.)
  Detail

  ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P. Hydraulická charakteristika disperzních soustav. In Mechanické čištění odpadních vod. Neuveden. Brno, Česká republika: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. s. 39 ( s.)
  Detail

 • 1995

  HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s návrhem malých ČOV v USA a Kanadě. In Životní prostředí pro XXI. století. Neuveden. Brno, Česká republika: BVV, a.s., 1995. s. 177 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J., JEŽ, M. Čištění odpadních vod - praktické příklady výpočtů. 1. vydání. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 1995.
  Detail

 • 1994

  HLAVÍNEK, P. Subsurface Location of Wastewater Pollution Control Plant in the Decin Area. In Biological Wastewater Treatment and Wetland Workshop. Neuveden. Budapešt, Maďarsko: Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy, 1994. s. 18 ( s.)
  Detail

  HLAVÍNEK, P. Umístění čistírny odpadních vod Děčín pod povrch území. SOVAK, 1994, roč. 3, č. 6, s. 13 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.