prof. Ing.

Petr Hlavínek

CSc., MBA

FAST, VHO – profesor

+420 54114 7733, +420 54114 8020
Petr.Hlavinek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Tvůrčí aktivity

 • HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.: VSAK; Dimenzování retenčních a zasakovacích objektů dešťových vod. MZe. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.: DESAR; Ověřená technologie separace odpadních vod a jejich oddělené čištění a využití. ASIO. (ověřená technologie)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; JAKUBČOVÁ, Z.: KOMBI; Technologie kombinované biomasy se separací kalu membránovým modulem. ÚVHO laboratoře. (ověřená technologie)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; JAKUBČOVÁ, Z.: KB1; Prototyp aktivační ČOV s kombinovanou biomasou a separací kalu ponořeným membránovým modulem. ÚVHO laboratoře. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.: ANMBR; Technologie anaerobního čištění přisedlou biomasou pro malé zdroje znešištění. ÚVHO. (ověřená technologie)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.: DCAN; Prototyp anaerobní domovní ČOV pro malé zdroje znečištění. ÚVHO. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.: O2TAS; Termofilní aerobní stabilizace kalu čistým kyslíkem. ÚVHO. (ověřená technologie)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.: TAS; Prototyp termofylního aerobního reaktoru. ÚVHO. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.: AS-VARIOCOMP; Poloprovoz ČOV AS-VARIOcomp Ultra. ASIO. (poloprovoz)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; DRDA, M.: MBR-HF; Prototyp průmyslové membránové ČOV s dutým vláknem pro čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod. DUSLO Šala. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; DRDA, M.: HF MBR; Poloprovoz průmyslové biologické ČOV se separací kalu membránovým modulem na principu dutého vlákna. DUSLO Šala. (poloprovoz)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; DRDA, M.; PAGÁČOVÁ, P.: MBR; Poloprovoz domovní ČOV se separací kalu membránovým modulem na principu dutého vlákna. Olšany. (poloprovoz)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.: ADZ1; Prototyp dávkovacího zařízení pro dávkování sražedla pro domovní ČOV. ASIO. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; MIFKOVÁ, T.: AS-STAB; Prototyp systému oddělené separace moči a následného využití k hnojení. ASIO. (prototyp)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P.: HFMR; Technologie regenerace membránových modulů s dutými vlákny. UVHO. (ověřená technologie)
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: AN-DIGESTER; Anaerobní fermentor. AdMaS, budova P4, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)
  http://www.admas.eu, počet stažení: 1
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: MBR; Membránová filtrační jednotka. AdMaS, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)
  http://www.admas.eu, počet stažení: 1
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.: AL-BA; Pilotní jednotka k čištění odpadních vod kombinací mikrořas a bakterií. AQUA PROCON, Palackého 12, Brno. URL: http://www.aquaprocon.cz. (funkční vzorek)
  http://www.aquaprocon.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.: ALBA 01; Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. AQUA PROCON, Palackého 12, Brno. URL: http://www.aquaprocon.cz. (poloprovoz)
  http://www.aquaprocon.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; PRAX, O.; VRŠANSKÁ, M; BRTNICKÝ, M: Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy; Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy. centrum AdMaS. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KORYTÁŘ, I.; PRAX, O.; BRTNICKÝ, M.; VRŠANSKÁ, M.: Malý testovací funkční vzorek filtrační jednotky; Malý testovací funkční vzorek filtrační jednotky. centrum AdMaS. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; LÓNOVÁ, K.; BRTNICKÝ, M.: Testovací funkční vzorek mikrovlnné torrefakce; Malý testovací funkční vzorek mikrovlnné torefakce pro materiálovou transformaci čistírenského kalu do podoby produktů pro jejich další využití. centrum AdMaS. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; HYNK, V.; DVOŘÁK, J.: VÝROBNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ; Výrobní postup zpracování čistírenského kalu do formy pevného uhlíkatého produktu. Centrum AdMaS. (ověřená technologie)
  Detail

 • CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; DVOŘÁK, J.; HYNK, V.: Ověření technologie pokročilých oxidačních procesů pro odstranění pesticidů z pitné vody; Ověření technologie pokročilých oxidačních procesů pro odstranění pesticidů z pitné vody. Pilotní jednotka pokročilých oxidačních procesů, protokoly z anylytické laboratoře jsou umístěny v centru AdMaS.. (ověřená technologie)
  Detail

 • VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; SLÁVIK, R.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Technologický celek; Technologický celek. Centrum AdMaS. (ostatní)
  Detail

 • VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Prototyp; Prototyp tepelného výměníku v kombinaci s čištěním odpadní vody určené k dalšímu využití. Centrum AdMaS. (prototyp)
  Detail

 • NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.: Ověření technologie čištění šedých vod; Ověřená technologie čištění šedých vod. technologie je umístěna v laboratoři Centra AdMaS. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.