prof. Ing.

Otakar Švábenský

CSc.

FAST, GED – profesor

+420 54114 7211
svabensky.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Publikace

 • 2024

  ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L. Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur. Družicové metody v teorii a praxi. 1. Brno: Econ publishing, s r.o., 2024. s. 38-43. ISBN: 978-80-86433-84-4.
  Detail | WWW

 • 2023

  ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J. 30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy. Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: Econ publishing, s r.o., 2023. s. 18-25. ISBN: 978-80-86433-81-3.
  Detail | WWW

 • 2022

  BUREŠ, J.; HAVLÍČEK, R.; VYSTAVĚL, O.; ŠVÁBENSKÝ, O. DIGITAL TECHNICAL MAP AND BIM IN THE TRANSPORT CONSTRUCTION SPHERE IN THE CZECH REPUBLIC. In 8th International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. Vol. 2. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 67-73. ISSN: 1314-0604.
  Detail | WWW

  ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L. Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu. Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: Econ publishing, s r.o., 2022. s. 65-72. ISBN: 978-80-86433-77-6.
  Detail | WWW

  BUREŠ, J.; KOSTELECKÝ, J., ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN. Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 14-25. ISBN: ISBN 978-80-86433-77.
  Detail | WWW

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; JEŽEK, J. TECHNOLOGICAL GIS SUPPORT OF PROPERTY SETTLEMENT OF LARGE STRUCTURES. In 8th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 183-190. ISSN: 1314-0604.
  Detail | WWW

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; JEŽEK, J. ON THE PROBLEMS OF INTEGRATION OF SPATIAL DATA OF CONSTRUCTION PROCEDURES IN THE CONTEXT OF THE E-GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC. In 8th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 176-182. ISSN: 1314-0604.
  Detail | WWW

 • 2020

  KUBÍČEK, P.; BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Proposal of Technological GIS Support as Part of Resident Parking in Large Cities–Case Study, City of Brno. Symmetry, 2020, roč. 12, č. 4, s. 152-174. ISSN: 2073-8994.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÁRTA, L.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Geodetic Monitoring of Bridge Structures in Operation. In Contributions to International Conferences on Engineering Surveying. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 198-210. ISBN: 978-3-030-51952-0.
  Detail | WWW

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Evaluation of Influence of the Environment on the Choice of Buildings for Residential Living. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 12, s. 181-201. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ROŠTÍNSKÝ, P.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KAŠING, M.; NOVÁKOVÁ, E. Risk faults in stable crust of the eastern Bohemian Massif identified by integrating GNSS, levelling, geological, geomorphological and geophysical data. TECTONOPHYSICS, 2020, roč. 785, č. 228427, s. 1-24. ISSN: 0040-1951.
  Detail | WWW

  BUREŠ, J.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Influence of External Conditions in Monitoring of Building Structures. In Contributions to International Conferences on Engineering Surveying. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 223-235. ISBN: 978-3-030-51952-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; PASEKA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O. EXPERIENCE OF GEOLOGICAL ENGINEERING SURVEYS OF PROBLEMATIC HIGHWAY SECTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2019. s. 133-140. ISBN: 978-619-7408-80-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2018

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; KALINA, M.; ŠVÁBENSKÝ, O. SECURITY GEODETIC MONITORING OF STRUCTURES. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 41. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 874-879. ISSN: 1314-0604.
  Detail | WWW

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL SAFETY MONITORING. In Informatics. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2018. s. 485-492. ISBN: 978-619-7408-39-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 888-895. ISSN: 1314-0604.
  Detail | WWW

 • 2017

  POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O. Active tectonicsin the Moravian region determined on base of morphological, geophysical and geodetic data. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Environmental and Life Science, Poland, 2017. s. 35-35.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Ovewview of GNSS geodynamic monitoring data and results within the Moravia teerritor. Actual problems of Geodesy, Carthography and Photogrammetry. 1. Brno: ECON publishing, 2017. s. 27 ( s.)ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Results of further investigation of the Central and Northern Moravia geodynamics. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON Publishing sro. Brno, 2017. s. 64-70. ISBN: 978-80-86433-64-6.
  Detail | WWW

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Optimized GNSS RTK measurement planning for effective point occupation via heuristic analysis. ENGINEERING COMPUTATIONS, 2017, roč. Vol. 34, č. 1, s. 1-15. ISSN: 0264-4401.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VOJKŮVKA, M. INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING. In Informatics International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 17. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2017. s. 943-950. ISBN: 978-619-7408-01-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; HOŘEJŠ, M. K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. 2017. s. 77-80. ISBN: 978-80-86433-64- 6.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J. Geodynamically risk zone at Northern part of the Boskovice furrow. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, roč. 14, č. 1, s. 113-129. ISSN: 1214-9705.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠVÁBENSKÝ, O. Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2016. s. 29-34. ISBN: 978-80-86433-60- 8.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. STUDY OF RISK ZONES AT THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS TERRITORY. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing Brno, 2016. s. 45-53. ISBN: 978-80-86433-59- 2.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure. Solid State Phenomena, 2016, roč. B, č. 1, s. 481-484. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. PRELIMINARY RESULTS FROM INTERCONNECTION OF THE EPOCH GPS GEODYNAMIC NETWORKS IN CENTRAL MORAVIA. On Recent Geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2016. s. 14-15. ISBN: 978-80-86433-63-9.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; Schenk, V.;, Novosad, M.,; Jadviščok, P. Preliminary results from interconnection of the epoch GPS geodynamic networks in Central Moravia. Brno: On recent geodynamics of the Sudeten and the Adjacent areas, 2016. s. 15-16.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length. In Road and Rail Infrastructure IV. Road and Rail Structure IV. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 405-411. ISSN: 1848-9842.
  Detail

 • 2015

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ). Geodetické základy a geodynamika 2015. Bratislava, SR: Slovenská technická univerzita, 2015. s. 56-56. ISBN: 978-80-227-4466- 9.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM. In Surface models for Geosciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Switzerland: Springer, 2015. s. 13-26. ISBN: 978-3-319-18407- 4.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Technology and Conclusions from Long- term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 1144-1148. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva. Brno: 2015. s. 1-163.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; HEFTY J., ŠVÁBENSKÝ, O. Geodynamically active areas in Central Europe determined on the bases of GPS measurements: kinematic models. Acta Montanistica Slovaca, 2015, roč. 19, č. 3, s. 126-140. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

 • 2014

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long- term deformation measurements of atypical roof timber structures. In INGEO 2014. 1. Prague: Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, 2014. s. 249-254. ISBN: 978-80-01-05469- 7.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2014, roč. 12, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1802-2669.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Conclusions from Long- Term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M. RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2014, roč. 11, č. 3(175), s. 101-113. ISSN: 1214-9705.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 5-14. ISBN: 978-80-86433-58- 5.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 44-56. ISBN: 978-80-86433-58- 5.
  Detail

 • 2013

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M.; ČERNOTA, P.; NOVOSAD, M. Preliminary results of repeated measurements in local geodynamic network Morava. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní. 1. Bratislava: SSGK, 2013. s. 59-70. ISBN: 978-80-89626-01- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Brno: 2013. s. 1-31.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P. Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic. TECTONOPHYSICS, 2013, roč. 2013, č. 599, s. 45-66. ISSN: 0040-1951.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 307-321. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

 • 2012

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 2012. s. 40-40.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M. Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge. In Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirlingshire, UK: Civil- Comp Press, 2012. s. 49-63. ISBN: 978-1-905088-53- 9.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L. Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2012, roč. 9, č. 3, s. 339-347. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M. Active Tectonics in the Eastern Margin of the Bohemian Massif - Based on the Geophysical, Geomorphological and GPS Data. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2012, roč. 9, č. 3, s. 315-329. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

 • 2011

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Engineering Measurements in Sphere of Building Constructions and Materials Testing. In Reports on Geodesy. Reports on Geodesy. 1. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2011. s. 59-67. ISBN: 978-83-85287-89- 6. ISSN: 0867-3179.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O. Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 229-236. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WITISKA, M.; RATIBORSKÝ, J.; BLAŽEK, R.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J. Preliminary Results of Repeated Measurements in Local Geodynamic Network Morava. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2011, roč. 8, č. 3, s. 291-301. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J. Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 85-90. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

 • 2010

  CACON, J; KAPLON; WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Recent Local Geodynamics in the Central Part of the Stolowe Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, roč. 7, č. 3 (159), s. 335-342. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M. Geological Constraints on the GPS and Precise Levelling Measurements along the Diendorf- Čebín Tectonic Zone. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, roč. 7., č. 3, s. 317-333. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2010. s. 95-103. ISBN: 978-80-86433-46- 2.
  Detail

 • 2009

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Výzkumná geodetická síť "Sněžník". Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/ 97, č. 4, s. 69-75. ISSN: 0016- 7096.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. In XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography. 1. Brno: Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o., 2009. s. 165-170. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii. In Družicová měření a sítě v geodézii. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2009. s. 65-76. ISBN: 978-80-86433-51- 6.
  Detail

  POSPÍŠIL L., O. ŠVÁBENSKÝ, J. WEIGEL and M. WITISKA. Geodetic and geophysical analyses of Diendorf- Čebín tectonic zone. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2009, roč. 6, č. 3, s. 309-321. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

 • 2008

  WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F. Deformation Measurement of the Roof Construction of Pavilion Z at Brno Trade Fair Grounds. Reports on Geodesy, 2008, roč. 82, č. 1, s. 381-386. ISSN: 0867- 3179.
  Detail

  WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Zaměření a určení bodů testovací základny GNSS Skalka metodou GPS. Brno: Ústav geodézie VUT v Brně, 2008. s. 1-16.
  Detail

 • 2007

  WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F. Měření deformací střechy pavilonu "Z" na brněnském výstavišti. In Experiment´ 07. CERN. Brno: CERM BRno, 2007. s. 529-534. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Long- term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník network. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2007, roč. 4, č. 4, s. 201-206. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Application of technology of repeated GPS measurements for quasi- geoid determination. ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, 2007, roč. 1- 2, č. 5, s. 69-76. ISSN: 1644- 0668.
  Detail

 • 2006

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Základy inženýrské geodézie. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-102.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-110.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. On GPS Heighting in Local Networks. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2006, roč. 3, č. 3, s. 39-43. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Testování metody RTK na VUT v Brně. In Družicové metody v geodézii. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2006, 2006. s. 87-93. ISBN: 80-86433-35- 8.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Praktické úlohy inženýrské geodézie. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-80.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2006. s. 26-36. ISBN: 80-02-01804- 4.
  Detail

  WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Structure and significance of fieldwork courses in transformed surveying education. In sborník. Mnichov: FIG, 2006. s. 1-10. ISBN: 87-90907-52- 3.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Návody ke cvičením. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-161.
  Detail

 • 2005

  KRATOCHVÍL, R.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Kalibrace GPS antén na Ústavu geodézie VUT v Brně. In Vývoj metod a technologií GPS v geodézii. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2005, 2005. s. 81-87. ISBN: 80-86433-32- 3.
  Detail

  KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J. Kalibrace antén GPS. Sborník abstraktů. Dolní Morava: AU Wroclaw - Polsko, 2005. s. 27-27.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Impact of some Site Dependent Factors on GPS Displacement Monitoring. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2005, roč. 2, č. 3 (139), s. 43-47. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Tecnologia Optimizada para la determinacion de Altitutes mediante GPS. Topografia y Cartografia, 2005, roč. XXII, č. 129, s. 25-28. ISSN: 0212- 9280.
  Detail

 • 2004

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS. In Současný stav a vývoj bodových polí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2004, 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-86433-29- 3.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Results of Four Years Monitoring of Displacements of Rock Blocks in the Krkonoše Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2004, roč. 2005, č. 2- 3, s. 75-81. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O., ZVĚŘINA, P. Deformation Measurement of Railway Bridge Abutment Pier. In Proceedings of the 3rd International FIG Conference on Engineering Surveying. Bratislava: FIG, 2004. s. 100 ( s.)ISBN: 87-90907-34- 5.
  Detail

  CACON, V.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KONTNY, B.; WEIGEL, J.; JAMROZ, O.; CMIELEWSKI, K.; BOSY, J.; KAPLON, J.; MACHOTKA, R. Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in Snieznik massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2004, roč. 2004, č. 3(135), s. 81-85. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Optimized Technology for GPS Height Determination. In Proceedings of the FIG International Conference The Olympic Spirit in Surveying. Athens: FIG, 2004. s. 200-205. ISBN: 87-90907-30- 2.
  Detail

 • 2003

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Recent Geodetic Activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. Region. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2003, roč. 2003, č. 24(131), s. 81-85. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

 • 2002

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. 10 Years Monitoring of Sněžník Massif, Changes In Czech Part of the Network. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2002, roč. 2002, č. 20(124), s. 7-11. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O., WEIGEL, J. GPS při budování tunelů pro velký městský okruh v Brně. In 2002.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O. Geodetic Deformation Measurement of Jezernice Viaduct. In 2002.
  Detail

  BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně. In GPS - diferenční systémy a RTK. Brno: ECON, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-86433-09- 9.
  Detail

 • 2001

  ŠVÁBENSKÝ, O. Určování výškových rozdílů z opakovaných GPS měření. In Prostorový referenční rámec v ČR. Brno: ECON Publishing, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-902268-9- 2.
  Detail

 • 1996

  ŠVÁBENSKÝ, O. Zkušenosti s budováním tunelových vytyčovacích sítí pomocí GPS. In Zkušenosti s budováním tunelových vytyčovacích sítí pomocí G. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1996. s. 10 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.