Detail publikace

30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy

ŠVÁBENSKÝ, O. POSPÍŠIL, L. WEIGEL, J.

Originální název

30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy

Anglický název

30 years of geodynamic research in the territory of northern Moravia

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se věnuje převážně dvěma tématům. Prvním je 30tileté období měření v síti Sněžník. Druhým je popis našich dalších aktivit zaměřených na zkoumání geodynamicky aktivních oblastí Moravy, zvláště její severní části. Jedním z významných výsledků je sestavení úvodního kinematického modelu moravské části Českého masivu a jeho průběžné doplňování a zpřesňování

Anglický abstrakt

The paper mainly deals with two topics. The first is a 30-year measurement period in the Sněžník network. The second is a description of our other activities focused on the investigation of geodynamic active areas of Moravia, especially its northern part. One of the significant results is the compilation of the initial kinematic model of the Moravian part of the Bohemian Massif and its continuous addition and refinement

Klíčová slova

Morava, GNSS, pohybové tendence, kinematický model

Klíčová slova v angličtině

Moravia, GNSS, movement tendencies, kinematic model

Autoři

ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J.

Vydáno

2. 2. 2023

Nakladatel

Econ publishing, s r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-81-3

Kniha

Družicové metody v geodézii a katastru

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

18

Strany do

25

Strany počet

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT187813,
 author="Otakar {Švábenský} and Lubomil {Pospíšil} and Josef {Weigel}",
 title="30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 year="2023",
 series="1",
 number="1",
 pages="18--25",
 publisher="Econ publishing, s r.o.",
 address="Brno",
 doi="10.13164/seminargnss.2023.61",
 isbn="978-80-86433-81-3",
 url="http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2023.61"
}