Detail publikace

Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii.

Anglický název

Applications of CZEPOS Network Products in Engineering Geodesy.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá aplikací vybraných produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii, zejména virtuální referenční stanicí (VRS). Prezentovány jsou výsledky ověření přesnosti měření RTK při využití GPS CZEPOS a diferenčních korekcí šířených prostřednictvím Ntrip a radiového přenosu diferenčních korekcí, ověření přesnosti RTK a vysokofrekvenčního záznamu postprocessingových dat včetně ověření přesnosti GPS a GPS+Glonass. Dále jsou uvedeny výsledky použití VRS v postprocessingu v několika lokálních inženýrských sítích ve srovnání s reálnou refernční stanicí.

Anglický abstrakt

The paper describes some applications of CZEPOS Network products in engineering geodesy, especially virtual reference station data (VRS).. Presented are the results of RTK accuracy checking employing the GPS CZEPOS differential corrections broadcasted via Ntrip and radio-transmitted differential corrections, and RTK accuracy check with high rate recording of post-processing data including the comparison of GPS and GPS+Glonass accuracy. VRS can be used also in post-processed static GNSS surveys - some experimental results from several local network surveys illustrate differences in VRS and real local reference station performance.

Klíčová slova

GPS, VRS, RTK, CZEPOS, Inženýrská geodézie

Klíčová slova v angličtině

GPS, VRS, RTK, CZEPOS, Engineering geodesy

Autoři

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.

Rok RIV

2010

Vydáno

4. 2. 2010

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-46-2

Kniha

Družicové metody v geodézii a katastru.

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

95

Strany do

103

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT29663,
  author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský}",
  title="Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii.",
  booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru.",
  year="2010",
  series="1",
  number="1",
  pages="95--103",
  publisher="ECON publishing, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-46-2"
}