Detail publikace

Výzkumná geodetická síť "Sněžník"

ŠVÁBENSKÝ, O. WEIGEL, J.

Originální název

Výzkumná geodetická síť "Sněžník"

Anglický název

Experimental Geodetic Network "Sněžník"

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V roce 1992 ve spolupráci s AR Wroclaw založili pracovníci Ústavu geodézie VUT v Brně v prostoru Králického Sněžníku společnou česko-polskou výzkumnou lokální geodetickou a geodynamickou síť "Sněžník". Body sítě, které jsou stabilizovány betonovými pilíři, se nacházejí na obou stranách státní hranice v masivu Králického Sněžníku. Body byly zřízeny za účelem monitorování pohybů vrchní vrstvy litosféry, ale slouží dlouhodobě též k ověřování moderních technologií geodetických měření (GNSS, gravimetrie, EDM, přesné nivelace, astronomická měření aj.). Jako součást pedagogických aktivit je síť využívána pravidelně pro praktickou výuku studentů oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně. V rámci této výuky je česká část sítě každoročně zaměřena družicovými metodami. Příspěvek se zabývá historií vzniku sítě, použitými měřickými technologiemi a stručně uvádí některé dosažené výsledky.

Anglický abstrakt

In 1992 the Czech - Polish experimental local geodetic and geodynamic network "Sněžník" was established in Králický Sněžník region, in cooperation of AR Wroclaw and Institute of Geodesy, BUT Brno. The network points are monumented by concrete pillars, located on both sides of the state frontier in Králický Sněžník massif. The network was established for the purpose of the upper lithosphere movement monitoring, but serving also for experimental testing of integrated geodetic measuring technologies (GNSS, gravimetry, EDM, precise levelling, astronomical measurements and others). The network is also exploited for the students field practices of Geodesy and Cartography branch of study at BUT Brno. Within the field practices the Czech part of the network is regularly each year measured by satellite GPS methods. The contribution describes the network establishment, the measuring technologies used, and presents briefly some particular results.

Klíčová slova

geodetická síť, GNSS, geodézie, geodynamika

Klíčová slova v angličtině

network, GNSS, geodesy, geodynamics

Autoři

ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.

Rok RIV

2009

Vydáno

14. 4. 2009

Nakladatel

Vesmír, spol. s r.o.

Místo

Praha

ISSN

0016-7096

Periodikum

Geodetický a kartografický obzor

Ročník

55/97

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

69

Strany do

75

Strany počet

7

BibTex

@article{BUT48921,
  author="Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel}",
  title="Výzkumná geodetická síť {"}Sněžník{"}",
  journal="Geodetický a kartografický obzor",
  year="2009",
  volume="55/97",
  number="4",
  pages="69--75",
  issn="0016-7096"
}