Detail publikace

Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.

BUREŠ, J. MACUR, J. ŠVÁBENSKÝ, O. WEIGEL, J.

Originální název

Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.

Anglický název

EUREF permanent GPS station in the Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci spolupráce VÚGTK Zdiby a Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně byla zprovozněna druhá permanentní stanice GPS sítě EUREF v ČR. Data jsou pořizována v intervalu záznamu 1s (1Hz) a selektivní datové soubory jsou poskytovány prostřednictvím sítě Internet do datových a zpracovatelských center v ČR, Rakousku, Německu a Maďarsku.

Anglický abstrakt

In cooperation VUGTK Zdiby and the Institute of Geodesy Faculty of Civil Engineering in Brno was putting the second permanent EUREF station GPS network in the country. The GPS data have been obtained in the recording interval 1s (1Hz) and selective data files are provided via the Internet and in data processing centers in the Republic, Austria, Germany and Hungary.

Klíčová slova

GPS, TUBO, permanentní stanice

Klíčová slova v angličtině

GPS, TUBO, permanent station

Autoři

BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.

Rok RIV

2002

Vydáno

12. 2. 2002

Nakladatel

ECON

Místo

Brno

ISBN

80-86433-09-9

Kniha

GPS - diferenční systémy a RTK

Strany od

53

Strany do

59

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT7251,
  author="Jiří {Bureš} and Jiří {Macur} and Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel}",
  title="Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.",
  booktitle="GPS - diferenční systémy a RTK",
  year="2002",
  pages="7",
  publisher="ECON",
  address="Brno",
  isbn="80-86433-09-9"
}