Detail publikace

Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu

ŠVÁBENSKÝ, O. POSPÍŠIL, L.

Originální název

Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu

Anglický název

Permanent GNSS Networks and Their Use in Geodynamic Monitoring of the Bohemian Massif

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou permanentních GNSS stanic a sítí z hlediska jejich využití pro účely geodynamického výzkumu. Uvádí se obecné aspekty a charakteristiky zřizování a fungování permanentních stanic. Popisují se některé účelové geodynamické sítě vázané na významné regionální projekty. Závěrem jsou připojeny dva příklady geodynamického výzkumu s využitím permanentních GNSS sítí na území ČR. První ukázka se týká průzkumu indikací horizontálních pohybových tendencí týkajících se území Českého masivu a jeho vztahů k okolním strukturám. Druhý příklad se týká detailnějšího geologického a geodynamického výzkumu zlomových systémů Blanické brázdy

Anglický abstrakt

The paper deals with the problematics of permanent GNSS stations and networks in terms of their use for geodynamic research. General aspects and characteristics of the establishment and operation of permanent stations are stated. Some purpose-built geodynamic networks related to important regional projects are described. Finally, attached are two examples of geodynamic research using permanent GNSS networks in the Czech Republic. The first example concerns the survey of indications of horizontal movement tendencies concerning the territory of the Bohemian Massif and its relations to the surrounding structures. The second example concerns a more detailed geological and geodynamic research of the fault systems of the Blanice Graben

Klíčová slova

GNSS monitoring, permanentní stanice, geodynamika, Blanická brázda

Klíčová slova v angličtině

GNSS monitoring, permanent station, geodynamics, Blanice Graben

Autoři

ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.

Vydáno

3. 2. 2022

Nakladatel

Econ publishing, s r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-77-6

Kniha

Družicové metody v geodézii a katastru

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

65

Strany do

72

Strany počet

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176713,
 author="Otakar {Švábenský} and Lubomil {Pospíšil}",
 title="Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 year="2022",
 series="1",
 number="1",
 pages="65--72",
 publisher="Econ publishing, s r.o.",
 address="Brno",
 doi="10.13164/seminargnss.2022.65",
 isbn="978-80-86433-77-6",
 url="http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2022.65"
}