Detail publikace

Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur

ŠVÁBENSKÝ, O. POSPÍŠIL, L.

Originální název

Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur

Anglický název

Use of GNSS methods in mapping regional tectonic structures

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se věnuje převážně dvěma tématům. Prvním je 30tileté období měření v síti Sněžník. Druhým je popis našich dalších aktivit zaměřených na zkoumání geodynamicky aktivních oblastí Moravy, zvláště její severní části. Jedním z významných výsledků je sestavení úvodního kinematického modelu moravské části Českého masivu a jeho průběžné doplňování a zpřesňování

Anglický abstrakt

The paper mainly deals with two topics. The first is a 30-year measurement period in the Sněžník network. The second is a description of our other activities focused on the investigation of geodynamic active areas of Moravia, especially its northern part. One of the significant results is the compilation of the initial kinematic model of the Moravian part of the Bohemian Massif and its continuous addition and refinement

Klíčová slova

RKB zlomový systém, GNSS, geodynamika, geofyzika, geomorfologie

Klíčová slova v angličtině

RKB shear zone, GNSS, geodynamics, geophysics, geomorphology

Autoři

ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.

Vydáno

1. 2. 2024

Nakladatel

Econ publishing, s r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-84-4

Kniha

Družicové metody v teorii a praxi

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

43

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT187814,
 author="Otakar {Švábenský} and Lubomil {Pospíšil}",
 title="Využití GNSS metod při mapování regionálních tektonických struktur",
 booktitle="Družicové metody v teorii a praxi",
 year="2024",
 series="1",
 number="1",
 pages="38--43",
 publisher="Econ publishing, s r.o.",
 address="Brno",
 doi="10.13164/seminargnss.2024.38",
 isbn="978-80-86433-84-4",
 url="http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2024.38"
}