Detail publikace

Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ)

POSPÍŠIL, L. ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ)

Anglický název

New facts about recent activity Diendorfsko-Čebínské tectonic zones (DCTZ)

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Opakovaná GPS měření na bodech sítě MORAVA a HIGHLANDS ukázala a potvrdila dříívější předpoklady o recentní aktivitě DCTZ. Komplexní zhodnocení geodetických měření spolu s geofyzikálními a geologickými poznatky prokázaly významné pohybové tendence na okrajovém zlomu Boskovické prázdy,Weizendorfském zlomu i samotném Diendorfském zlomu. To potvrzují i nově se objevující projevy zemětřesné aktivity v celém rozsahu DCTZ.

Anglický abstrakt

Repeated GPS measurements at points in the network and Morava HIGHLANDS revealed and confirmed dříívější assumptions about recent activity DCTZ. Comprehensive evaluation of geodetic measurements, together with geophysical and geological findings demonstrated significant motion tendency to edge break Boskovická Hol, Weizendorfském break even very Diendorfském break. This is confirmed by emerging signs of earthquake activity in its entirety DCTZ.

Klíčová slova

GNSS, Sítě MORAVA, HIGHLANDS, Boskovická brázda

Klíčová slova v angličtině

GNSS Networks MORAVIA, HIGHLANDS, Boskovická furrow

Autoři

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.

Vydáno

8. 10. 2015

Nakladatel

Slovenská technická univerzita

Místo

Bratislava, SR

ISBN

978-80-227-4466-9

Kniha

Geodetické základy a geodynamika 2015

Číslo edice

1

Strany od

56

Strany do

56

Strany počet

1

BibTex

@misc{BUT121062,
  author="Lubomil {Pospíšil} and Otakar {Švábenský}",
  title="Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ)",
  booktitle="Geodetické základy a geodynamika 2015",
  year="2015",
  edition="1",
  pages="56--56",
  publisher="Slovenská technická univerzita",
  address="Bratislava, SR",
  isbn="978-80-227-4466-9",
  note="abstract"
}