Detail publikace

Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy

ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy

Anglický název

Interconnection of permanent and epoch GNSS networks for the purpose of Moravia recent geodynamics research

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Během posledních 25ti let bylo založeno několik GNSS sítí pro účely monitorování recentních pohybů zemské kůry. Tyto sítě byly zřízeny různými subjekty, které je využívají pro své lokální výzkumy. V téže době bylo vybudováno 5 permanentních sítí, rovněž různými veřejnými a privátními subjekty. Z důvodů různé instrumentace a rozdílných postupů zpracování je žádoucí jejich vzájemná integrace, která může přinést lepší homogenitu výstupů a interpretací. Vyhodnocení neotektonických a recentních deformačních tendencí v zájmových územích z hlediska výstavby může být použito pro lepší ocenění příslušného geodynamického rizika. Příspěvek diskutuje problematiku vzájemného navazování epochových GNSS sítí pro účely geodynamického zkoumání a popisuje aktivity Ústavu geodézie VUT v Brně v tomto směru za posledních 5 let.

Anglický abstrakt

Several GNSS networks have been established within the Moravia territory for the purpose of recent crustal movements monitoring in last 25 years. These networks were founded by different subjects which are using them for particular local investigations. During the same period there have been established five networks of permanent stations, again operated by different public and private subjects. Differences in instrumentation and evaluation of single networks are the reasons for their closer mutual integration which should bring better homogeneity of results and interpretations. Evaluation of neotectonic and recent deformation tendencies at areas of civil engineering interest could be used for better assessment of the associated geodynamical risk. The paper discusses problems of epoch GNSS networks interconnection for the purposes of geodynamical investigation, and describes the respective activities of the Institute of Geodesy, Brno Univesity of Technology, in last 5 years.

Klíčová slova

GNSS, geodynamika, Morava

Klíčová slova v angličtině

GNSS, Geodynamics, Moravia

Autoři

ŠVÁBENSKÝ, O.

Vydáno

4. 2. 2016

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-60-8

Kniha

Družicové metody v geodézii a katastru

Číslo edice

1.

Strany od

29

Strany do

34

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT128723,
  author="Otakar {Švábenský}",
  title="Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy",
  booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
  year="2016",
  number="1.",
  pages="29--34",
  publisher="ECON publishing, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-60-8"
}