Detail publikace

Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O. WEIGEL, J.

Originální název

Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

Anglický název

Some problems of Reliability GPS Positioning

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Všechny relativní metody měření GPS z hlediska přesnosti udávané výrobcem, lze použít za vhodných podmínek pro určování bodů bodového pole i podrobné měření. Vzhledem k tomu, že měření GPS je ovlivňováno celou řadou faktorů, je třeba se zabývat vypovídací schopností výsledků, zejména jejich přesností a spolehlivostí. Posuzování výsledků měření GPS je třeba vykonávat na několika úrovních.

Anglický abstrakt

All methods of relative GPS measurements in terms of accuracy provided by the manufacturer may be used under appropriate conditions for the determination of score points as detailed field measurements. Given that the GPS measurement is influenced by many factors, one must consider the explanatory power of the results, precision and reliability. Assessing the results of GPS measurements should be review on several levels.

Klíčová slova

GPS, spolehlivost, měření

Klíčová slova v angličtině

GPS, Reliability, Measurement

Autoři

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.

Vydáno

3. 2. 2004

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o., 2004

Místo

Brno

ISBN

80-86433-29-3

Kniha

Současný stav a vývoj bodových polí

Strany od

93

Strany do

99

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT11623,
  author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel}",
  title="Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS",
  booktitle="Současný stav a vývoj bodových polí",
  year="2004",
  pages="7",
  publisher="ECON publishing, s.r.o., 2004",
  address="Brno",
  isbn="80-86433-29-3"
}