Detail publikace

Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O. VITULA, A.

Originální název

Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.

Anglický název

Selected realized technological solutions of special engineering measurements in sphere of building constructions and materials testing.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek prezentuje vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. V textu je popsán technologický postup přesného měření náklonu mostních podpěr Jezernického viaduktu prostřednictvím měření horizontálních změn rozpětí pat jeho kleneb při jeho statické ověřovací zkoušce. Dále je prezentována technologie měření posunů a deformací malých speciálně zesílených kleneb při jejich destrukčních statických zatěžovacích zkouškách a metodika dlouhodobého měření deformací speciálně zesílených panelových stavebních dílců a měření deformací ocelových profilů HEA jako podkladu pro analýzu vlastností při jejich pevnostních zkouškách.

Anglický abstrakt

Selected realized technological solutions of special engineering geodesy problems in the field of testing the building constructions and materials are presented in the article. The technological procedure of bridge supporting posts tilt precise measurement at Jezernice viaduct by means of the vault arc roots horizontal shift measurement in course of the loading test is described. Further the technology of deformation measurement of small specially beaded vaults in course of destructive static loading tests, and also the methodology of long time deformation surveying of specially beaded panel elements and the HEA steel profiles deformation surveying are presented, the results of which supply the data for the qualitative analyses by strength testing.

Klíčová slova

geodetické měření, zkušebnictví, materiály, technologie

Klíčová slova v angličtině

geodetic measurements, building constructions testing., materials testing, technology

Autoři

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.

Rok RIV

2009

Vydáno

20. 4. 2009

Nakladatel

Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

165

Strany do

170

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT31503,
  author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský} and Alexej {Vitula}",
  title="Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů.",
  booktitle="XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography",
  year="2009",
  series="1",
  number="1",
  pages="165--170",
  publisher="Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}