Detail publikace

Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O.

Originální název

Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii.

Anglický název

GNSS and Products of Network Solutions - Engineering Geodesy Utilization Possibilities.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vliv zpusobu príjmu korekcí na presnost merení. Optimalizace postupu merení. Overení optimalizovaného postupu merení RTK pri kontrolním merení primární vytycovací síte stavby. Dynamické aplikace GNSS - mikrosimulacní modely dopravního proudu, automatizace rízení stavebních stroju. GNSS permanentní síte a koncepce virtuálních referencních stanic, statické testy na geodynamických profilech Rosice, merení zmen polohy železnicní koleje s využitím VRS.

Anglický abstrakt

Effect of the way of correction reception on surveying accuracy. Optimization of the measuring procedure. Verification of the optimized RTK procedure in check measurement of structural primary system. Dynamic GNSS applications - traffic stream microsimulation models, automated control of building machinery. GNSS networking and virtual reference station concept - Rosice geodynamic profiles static testing, railway track deformation surveys with VRS.

Klíčová slova

GNSS, měření, GPS, síťové řešení, inženýrská geodézie

Klíčová slova v angličtině

GNSS, measurement, GPS, network solutions, engineering geodesy

Autoři

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.

Rok RIV

2009

Vydáno

5. 2. 2009

Nakladatel

ECON Publishing, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-51-6

Kniha

Družicová měření a sítě v geodézii

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

65

Strany do

76

Strany počet

12

BibTex

@inproceedings{BUT31639,
  author="Jiří {Bureš} and Otakar {Švábenský}",
  title="Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii.",
  booktitle="Družicová měření a sítě v geodézii",
  year="2009",
  series="1",
  number="1",
  pages="65--76",
  publisher="ECON Publishing, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-51-6"
}