Detail publikace

Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva

PLÁŠEK, O. ŠVÁBENSKÝ, O. KLUSÁČEK, L. VENDEL, J.

Originální název

Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva

Anglický název

Interaction between Track and Bridge with Large Expansion Length. Final report

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zpráva obsahuje výsledky sledování a vyhodnocení interakce mezi mostem a kolejí s cílem stanovit podklady pro národní přílohu evropské normy a pro předpis správce kolejové infrastruktury. Na mostech bylo sledováno posunutí mostu a koleje v závislosti na teplotě a dále síly na ložiska. Byl sestaven zjednodušený model interakce most - kolej a byl verifikován podle směrnice UIC 714

Anglický abstrakt

Thereport contains results of the monitoring and the evaluation o the interaction between bridge and track in order to provide a basis for national annex of European standard and for the ragulation of Rail Infrastructure Administration. The bridges expansion and track displacement depending on the temperature were monitored as well as forces on the bridge bearings. The simplified numerical model of track bridge interaction were built and verified acoording to UIC Code 714.

Klíčová slova

interakce most - kolej, bezstyková kolej

Klíčová slova v angličtině

track bridge interaction, continuous welded rail

Autoři

PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J.

Vydáno

14. 12. 2015

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

163

Strany počet

163

BibTex

@misc{BUT135072,
  author="Otto {Plášek} and Otakar {Švábenský} and Ladislav {Klusáček} and Jiří {Vendel}",
  title="Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva",
  year="2015",
  pages="1--163",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}