Detail produktu

Knihovna kryptografických primitiv pro platformu FPGA jako externů jazyka P4 (Hardwarový kryptografický demonstrátor)

SMÉKAL, D. JEDLIČKA, P. MALINA, L. ŠEDA, P. DOBIÁŠ, P. VRBA, K. CÍBIK, P. HRABOVSKÝ, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software reprezentuje knihovnu kryptografických primitiv pro platformu FPGA jako externů jazyka P4 (zkrácený název: Hardwarový kryptografický demonstrátor; označení: CRYPTOACCEL). Jedná se o implementaci všech základních kryptografických mechanismů (tj. symetrické blokové šifry, asymetrického digitálního podpisu, hashovací funkce a postkvantového digitálního podpisu) na platformě FPGA v jazyce VHDL (VHSIC Hardware Description Language) tak, aby je bylo možné modulárně použít jako externy jazyka P4, což umožní jejich snadnou využitelnost i uživateli postrádajícími zkušenosti s hardwarovým vývojem, bez negativního efektu na výkonnost implementace.

Klíčová slova

FPGA; kryptografie; demonstrátor; VHDL; šifrování; digitální podpis

Datum vzniku

23. 6. 2022

Umístění

Ústav telekomunikací, FEKT

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www