Detail produktu

Prototyp léčebného zařízení LMG-4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii

Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Kamil Vrba

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o prototyp zařízení pro kožní kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Zařízení vytváří magnetické pole o velké ploše ale malé tloušťce, k čemuž využívá velké množství malých planárních cívek na ohebném podkladě. Výhodou je snadná hromadná vyroba a jednoduchost konstrukce. Sada cívek je dále doplněna o hustou matici LED pro povrchovou montáž, která obstarává generaci světla optické části.

Datum vzniku

1. 1. 2006

Umístění

Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek