Detail produktu

Programovatelný výkonový lineární zdroj proudu pro indukční zátěže ZS1

HANÁK, P. VRBA, K.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Lineární proudový zdroj ZS1 je určen pro buzení cívek při experimentální magnetoterapii. Ke své funkci využívá komerčně dostupný výkonný audio zesilovač QSC ISA800Ti. Tento zesilovač má funci výstupního posilovače napětí a proudu a je zapojen do pomocných analogových obvodů, které vytvářejí smyčku zpětné vazby sledující výstupní proud. Zpětná vazba je optimalizováno tak, aby byla stabilní při induktivní zátěži. Zesilovač byl mírně upraven, aby propouštěl i stejnosměrnou složku vstupního signálu. Součástí zdroje je mikroprocesorem řízený generátor libovolných průběhů; ve výchozím stavu tento generátor produkuje obdélníkové signály. Pomocné analogové obvody a generátor jsou zabudovány do samostatné přístrojové skříně, která je však pevně mechanicky spojena se zesilovačem.

Klíčová slova

Lineární zdroj proudu, výkonový audio zesilovač, generátor libovolných průběhů, induktivní zátěž

Datum vzniku

1. 12. 2009

Umístění

Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek