Detail produktu

Prototyp zařízení GP-P1 pro léčbu kožního onemocnění Adipositas oedematosa

HANÁK, P. VRBA, K. KOHOUTEK, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o prototyp zařízení pro kožní magnetoterapii, který využívá současného působení pulsního magnetického pole a tepla. Zařízení vytváří magnetické pole o velké ploše ale malé tloušťce, k čemuž využívá velké množství (2x400 kusu) malých planárních cívek na ohebném podkladě. Výhodou je snadná výroba aplikátoru. Při buzení v planárních cívkách vzniká teplo, které je současně využito k léčbě. Teplota aplikátoru je sledována osmi teplenými čidly rozmístěnými po jeho ploše.

Klíčová slova

Adipositas oedematosa, celulitida, kožní magnetoterapie, tepelná terapie, planární cívky

Datum vzniku

1. 8. 2007

Umístění

Prototyp je uložen ve firmě ENJOY s.r.o., Brno.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek