Detail produktu

Prototyp obvodu Low Noise Variable Gain Amplifier (LNVGA)

JEŘÁBEK, J. VRBA, K. KOTON, J. HERENCSÁR, N. KOUDAR, I.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

LNVGA je plně diferenční zesilovač optimalizovaný pro nízkošumové aplikace. Jeho zesílení lze nastavovat v několika stupních, z nichž se celý obvod skládá. Přenosový kanál je tvořen těmito bloky: BOTA (Balanced Transconductance Amplifier), BTIA (Balanced Trans-Impedance Amplifier), VGA (Variable Gain Amplifier) a FDCA (Fully Differential Input/Output amplifier). Posledním blokem je pak zabudovaný sigma-delta modulátor. Propojení jednotlivých bloků a nastavení jejich parametrů je velmi variabilní.

Klíčová slova

LNVGA, nízkošumový zesilovač, variabilní zesilovač

Datum vzniku

5. 11. 2012

Umístění

Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www