Detail produktu

Tester IP ústředen s podporou analogových telefonních linek

HANÁK, P. ŠMIRG, O. NOVOTNÝ, V. VRBA, K.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Automatický tester IP V01 umožňuje testování ústředen typu I-TEL až se 48 analogovými telefonními linkami. K tomuto účelu obsahuje 96-kanálové, číslicově řízené přepínací pole, kterým lze kažkou linku připojit k jednomu ze dvou modemů. Modemy jsou zamontovány v řídicím průmyslovém PC, které obsahuje testovací program v jazyku LabView. Testovaná ústředna se do testeru zasouvá po vodicích lyžinách, přičemž po úplném zasunutí dojde k jejímu automatickmu propojení s testerem. Výsledky testů jsou obsluze zobrazeny na LCD displeji na kloubovém držáku. Tester je koncipován tak, aby jej mohli obsluhovat i pracovníci bez odborných znalostí. Všechny části testeru jsou zamontovány v šasi z hliníkových profilů.

Klíčová slova

Automatický tester, IP ústředna, analogové telefoní linky, přepínací pole

Datum vzniku

1. 12. 2009

Umístění

Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek