Ing.

Josef Kalivoda

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

Josef.Kalivoda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  TK03010078, Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TH04030198, Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2015

  TH01030820, Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail