prof. Ing. arch.

Helena Zemánková

CSc.

FA, UPP – profesor

+420 54114 6680
zemankova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Projekty

 • 2023

  MACAO- Notes on the APHELEIA project, zahájení: 15.05.2023, ukončení: 30.08.2023
  Detail

 • 2022

  Konverze průmyslového dědictví Brna, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.01.2023
  Detail

  Le fait urbain et les villes en reconstruction - ID projektu: 101056153, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 31.03.2024
  Detail

 • 2018

  Proměna Brownfieldu v urbanistické struktuře města - nové funkční využití areálu Kolben - Daněk v Praze, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Průmyslové dědictví Moravy, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Nové funkční využití uvolněných objektů - CONVERSION OF ABANDONED BUILDINGS, zahájení: 01.05.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Apheleia - Integrated Cultural Landscape Management for Local and Global Sustainability , zahájení: 01.02.2015, ukončení: 30.11.2017
  Detail

 • 2013

  Je možné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového dědictví?, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 30.06.2013
  Detail

 • 2012

  Je možné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového dědictví?, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 28.02.2013
  Detail

 • 2007

  Total Quality Cultural Heritage Management, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.03.2007
  Detail

  Dokumentování a restaurování původní tibetské architektury v Ladakhu, severní Indii , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Záchrana skrytých evropských dřevěných kostelíků: mezinárodní metodologie k realizaci databáze restauračních projektů, zahájení: 01.11.2005, ukončení: 31.10.2006
  Detail

  Industrializace měst, životní prostředí a společnost, zahájení: 01.10.2005, ukončení: 31.10.2006
  Detail

 • 2004

  Charakteristické obory průmyslového dědictví Jižní Moravy, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  Nové funkční využití průmyslových zón ve Zlíně, zahájení: 20.10.2001, ukončení: 30.06.2002
  Detail

  Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy, zahájení: 01.07.2001, ukončení: 01.07.2002
  Detail

 • 2000

  Nové funkční využití průmyslových areálů v Ostravě, zahájení: 20.10.2000, ukončení: 30.06.2001
  Detail

  Konverze opuštěných průmyslových areálů v městské struktuře Zlína, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1996

  PK96P05OPP001, Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.2001
  Detail