Detail projektu

Proměna Brownfieldu v urbanistické struktuře města - nové funkční využití areálu Kolben - Daněk v Praze

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - 2018-12-31)

O projektu

Práce na zvoleném příkladu nového využití průmyslového území a jeho objektů bývalé továrny Kolben - Daněk v Praze, Vysočanech dokumentuje vývoj přístupů k významnému průmyslovému dědictví a jeho potenciálu. Jedná se o souhrn procesů, jimiž po zániku původního souboru staveb tyto prostorové struktury zachováváme a nově využíváme tak, aby dále sloužily pro nové vybrané funkce.

Klíčová slova
průmyslové dědictví, brownfield

Označení

RP_VS/2018/2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (12.06.2018 - nezadáno)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5690-7.
Detail