Detail projektu

Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy

Období řešení: 01.07.2001 — 01.07.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu)

- plně financující (2001-07-01 - 2002-07-01)

O projektu

Projekt mapoval současný stav objektů československého opevnění. Cílem bylo nastínit reálné návrhy na nové využití těchto objektů a znovuoživit stavby, které od svého zrodu svým posláním rozdělovaly státy Rakousko a Československo (Českou Republiku). Zkoumaný úsek opevnění se nachází převážně na Jižní Moravě, i když zasahuje malou částí do kraje Jižní Čechy. Rozhodující částí projektu se stal úsek mezi Znojmem a Mikulovem.

Popis anglicky
The project described the present condition of the Czechoslovak fortifications. The aim was to outline feasible projects aiming to find new uses of facilities whose primary purpose, from the very beginning up to recently, was to separate Austria and Czechoslovakia (Czech Republic). The segment of defences in question is mostly situated in South Moravia with only a small part reaching out into the South Bohemian region. The key segment of the project narrowed to the line between the towns of Znojmo and Mikulov.

Klíčová slova
nové využití československého opevnění, bývalé Sudety jižní Moravy, Národní park Podyjí, města Znojmo, Mikulov a Břeclav, Lednicko-Valtický areál, Pálavské kopce, Novomlýnské nádrže a další lokality

Klíčová slova anglicky
New uses of Czechoslovak fortifications, Former Sudeten of South Moravia, The Podyjí National Park, the towns of Znojmo, Mikulov and Břeclav, the Lednice-Valtice area, the Pálava hills, the Novomlýnské reservoirs and other localities

Označení

32p24 Aktion

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.07.2001 - 01.07.2002)