prof. Ing. arch.

Helena Zemánková

CSc.

FA, UPP – profesor

+420 54114 6680
zemankova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Publikace

 • 2020

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 100 s. ISBN: 978-80-214-5850-5.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P. Conversion of the factory in Brněnec to polyfunctional area. Brno: FA VUT v Brně, 2020. 168 s. ISBN: 978-80-214-5919-9.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Une vie d´architecture. Brno: FA VUT v Brně, 2020. 137 s. ISBN: 978-80-214-5918-2.
  Detail

 • 2018

  ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5690-7.
  Detail

 • 2017

  ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy. Průmyslové dědictví Moravy. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5580-1.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village. Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN: 978-80-214-5481-1.
  Detail

 • 2016

  ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas. VUT v Brně, Fakulta architektury. VUT v Brně, Fakulta architektury. Brno: FA VUT Brno, 2016. 91 s. ISBN: 978-80-214-5448- 4.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Bringing architectural, heritage, urban needs and mobility, through refunctionalising structures and spaces. In Sustainability Dilemmas. 2016. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016. s. 185-191. ISBN: 978-989-99131-2-7.
  Detail

 • 2014

  ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata. Brno: FA VUT v Brně, 2014. 67 s. ISBN: 978-80-214-5002-8.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant - De fascinantes sculptures en pierre. Les Cahiers du CEMON 5. Brest: Oestelio, 2014. s. 1-54. ISBN: 978-2-9534262-4-3.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštěných továren. Události na VUT v Brně, 2014, roč. 24, č. 4/ 2014, s. 30-31. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

 • 2010

  ZEMÁNKOVÁ, H. European industrial heritage listed on the World Heritage List. Maebashi, Japan: 2010.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Silk Country Gunma. 2010.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. HERITY 2010, Conference Roma - Intervention Ways from survey to protection and reuse. 2010.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Techné Ostrava 2010 - přednáška a film Brno, opuštěné textilní továrny. 2010.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Bretagne - Balades sentimentales ec Armorique. Studio Lumina. Studio Lumina. Brno: Studio Lumina, 2010. 66 s. ISBN: 978-80-254-2814- 6.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Kreativní Brno, role kreativity v rozvoji měst - mezinárodní konference. 2010.
  Detail

 • 2007

  ZEMÁNKOVÁ, H. Budoucnost industriálního města Zlína. In Zlín: 2007. s. 1-5.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; KRÁLOVÁ, E. Záchrana skrytého dedičstva európskych drevených kostolov. Záchrana skrytého dedičstva európskych drevených kostolov. Bratislava: FA STU Bratislava, 2007. s. 1-30.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; JACKOVÁ, Z. Urban Industrialisation, Environment and Society: new perspectives of equilibrium in Northern, Central and Soutern European Countries. In Turín, Itálie: 2007. s. 32-72.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; ŽABIČKOVÁ, I. Zachování a nové funkč. využití průmyslového dědictví. Vysoké učení technické v Brně,Fa, Poříčí: 2007. s. 1-5.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. UN IMMAGINE PER I SILOS. In Emme& Emme Libri, 2007. s. 1-108.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Druhý dech průmyslové architektury. In VCPD Praha, 2007. s. 150-159. ISBN: 978-80-01-03-805- 5.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Ostrava Vítkovice Industria Park. 2007, s. 89-97.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Výzkum industriálních a technických objektů. ??. Průmyslové dědictví. MK, Praha: Ministerstvo kultury, 2007. s. 1-60. ISBN: 0000.
  Detail

  KRAMÁŘOVÁ, Š.; ZEMÁNKOVÁ, H. Rekonstruovaná prístavní mesta Francie na pobreží Atlantického oceánu, jako laboratorní objekty urbanismu. In Vedecká konference doktorandu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2007.
  Detail

 • 2006

  ZEMÁNKOVÁ, H. Záchrana ztraceného evropského dřevěného sakrálního dědictví Mezinárodní metodologie pro realizace databáze restaurování. Brno: 2006. s. 1-45. ISBN: 80-239-8319- 9.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Legno che parla. Slavkov u Brna: Protisk spol.s.r. o, 2006. s. 1-44. ISBN: 80-239-8319- 9.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; JACKOVÁ, Z. Rescuing the Hidden European Wooden Churches Heritage. In Itálie: Collegio degli Ingegnieri della Toscana, 2006. s. 101-120.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; HORŇÁKOVÁ, L.; NOVÁK, P. Industrializace měst, životní prostředí a společnost Nové perspektivy rovnováhy v zemích severní, střední a jižní Evropy. Brno: 2006. s. 25-32.
  Detail

 • 2005

  ZEMÁNKOVÁ, H.; VITKOVÁ, L. Fenomén súčasnosti / Premena funkcií Zborník referátov z medzinárodného vedeckého kolokvia o premene funkcií. In Proměna funkcí: Moje praktické zkušenosti. Bratislava: 2005. s. 11-12. ISBN: 80-88757-34- 7.
  Detail

 • 2004

  ZEMÁNKOVÁ, H. Premena funkcií Zborník referátov z konferencie poriadanej Spolkom architektov Slovenska. In Exkurz do zahraničných príkladov. Bratislava: Vydavatelstvo Spolku architektov Slovenska, 2004. s. 17-19. ISBN: 2-902535-20- 1.
  Detail

 • 2003

  ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném Nové funkční využívání uvolněných objektů. Brno: VUT Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 1-162. ISBN: 80-214-2365- X.
  Detail

 • 2002

  NOVÁK, P.; HORŇÁKOVÁ, L.; ZEMÁNKOVÁ, H.; KABÁT, M.; SEDLÁK, J. Zlín 1900 - 1950 Model industriálního města. In katalog k výstavě Ville de Zlin. Francie: 2002. ISBN: 2-902535-20- 1.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; VILÉMOVÁ, J.; KABELKOVÁ, M. Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a Jižní Moravy. In 2002.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; VILÉMOVÁ, J.; KABELKOVÁ, M. Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy. Aktion. Brno: FA VUT v Brně, 2002.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H. Hledání cesty záchrany. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, č. 2, s. 35 ( s.)ISSN: 0862- 7010.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; PEŠÁK, J.; SEDLÁK, J.; ŠOHAJ, O.; ŠTURSOVÁ, D.; NOVÁ, D.; NOVÁK, P.; HORŇÁKOVÁ, L. Nové funkční využití průmyslových zón ve Zlíně - sborník IP ERASMUS. Zlín: 2002.
  Detail

 • 2001

  ZEMÁNKOVÁ, H.; ROZEHNAL, R.; ŠPIRIT, J.; ZAJÍČEK, D.; POHANKOVÁ, K.; TOPILOVÁ, L.; VYSLOUŽIL, O.; PROCHÁZKOVÁ, M.; PROCHÁZKA, P.; ŠIMONOVÁ, B. Nové funkční využití průmyslových areálů v Ostravě - sborník IP ERASMUS. VUT, 2001.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; VILÉMOVÁ, J.; ZBRANEK, D.; VYSLOUŽIL, O.; PROCHÁZKOVÁ, M.; ZAMAZAL, M.; RAKOVÁ, D.; KABÁT, M.; BINKO, P.; BRYŠA, D.; FITŘÍK, M.; STRAKOVÁ, J.; NOVÁ, D.; NOVÁK, P.; HORŇÁKOVÁ, L. Konverze opuštěných průmyslových areálů v městské struktuře Zlína - sborník, projekt OSI. Zlín: VUT, 2001.
  Detail

 • 1999

  ZEMÁNKOVÁ, H. APPROACHES TO THE INDUSTRIAL HERITAGE IN THE CZECH REPUBLIC. In La Gestone del Pátrimonio culturale Nuove Technologie e Beni Culturali e Ambientali. Itálie: DRI Roma, 1999. s. 38- 40 ( s.)ISBN: 1111.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.