Detail projektu

Industrializace měst, životní prostředí a společnost

Období řešení: 01.10.2005 — 31.10.2006

O projektu

Součástí průmyslového dědictví je velké množství továrních budov, jejichž architektura vzbuzuje zájem tyto prostory znovu využít . Projekt s sebou přinese dlouhodobě fungující síť partnerů na poli obnovy, nového využití a vylepšení důležitých bývalých továrních budov s přihlédnutím ke zlepšení jejich sociálního, ekonomického a městského prostředí. Cílem tohoto projektu bylo srovnat možnosti úspěchu.

Popis anglicky
Many factory buildings which are also part of industrial heritage stimulates interests in reusing such buildings. The project will help establish a long-term partner network in renewing, reusing, and upgrading important former factory buildings while improving their social, economic and urban environment. This project aimed to compare the chances and methodology.

Klíčová slova
Průmyslové objekty jako část součást průmyslového dědictví

Klíčová slova anglicky
Factory buildings as a part of industrial heritage

Označení

CLT-CA12 2005-0703/001-001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (26.10.2006 - nezadáno)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H., SVOBODA, J.: Urban Industrialization Environment and Society: new Perspectives of Equilibrium in Northern, Central and Southern European Countries. Turku. (projekt)
Detail