Detail projektu

Konverze opuštěných průmyslových areálů v městské struktuře Zlína

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2001

O projektu

Tématem projektu bylo navrhnout nové funkční využití opuštěné zóny v průmyslovém areálu Baťovských továren. Zlín se (jako zahradní město) ztratil v zeleni, zarostl. V centru města není město, ale džungle. Zeleň se nedá kultivovat a lidé chodí do práce a z práce lesem a život se v pravém slova smyslu z města vytratil. Záměrem projektu bylo ukázat městu cestu, otevřít mu oči, ukázat mu krásné prostory, na které nevidí.

Popis anglicky
The project´s theme was to design a new functional use for the brownfield in the production zone of Baťa´s factories. Zlín (as a garden town) has been drowned in green vegetation. In the town centre there is no town but a jungle. To get to and from work people have to got through a wood and the life has literally disappeared from the town. The aim of the project was to show the town a way, open its eyes, show it the beautiful space it does not see.

Klíčová slova
Nové funkční využití opuštěné zóny, ukázat Zlínu cestu, jak nastartovat velký vnitřní rozvoj města, redukce vyčerpávání země a živelného růstu města, novátorská konverze přinese kladné důsledky na okolí, růst atraktivity celého bývalého průmyslového areálu, proměna Zlína na živé a komplexní univerzitní město.

Klíčová slova anglicky
New functional use for the brownfield, Show Zlín a way to start a big inner-city development, Reduction of land-consumption and urban sprawl, Innovative conversion will have positive effects on the surrounding, Increasing of the attraction of the whole, formaly industrial area, Turn Zlín into a lively and complex university-centre.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování IV.
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2001)