Detail projektu

Nové funkční využití uvolněných objektů - CONVERSION OF ABANDONED BUILDINGS

Období řešení: 01.05.2016 — 31.12.2016

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2016-06-01 - 2016-12-31)

O projektu

publikace dokumentující úspěšné evropské příklady konverzí uvolněných objektů. Světové průmyslové dědictví v Japonsku. Výsledky mezinárodních workshopů spolupracujících zahraničních fakult architektury.

Klíčová slova
Konverze; světové dědictví; revitalizace; rozvojové projekty

Klíčová slova anglicky
Conversion; World Heritage; revitalization; development projects

Označení

RP_VS/2016/1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (01.05.2016 - nezadáno)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas. VUT v Brně, Fakulta architektury. VUT v Brně, Fakulta architektury. Brno: FA VUT Brno, 2016. 91 p. ISBN: 978-80-214-5448-4.
Detail

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT. 2017.
Detail

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT. 2017.
Detail

MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. In Kniha Průmyslové dědictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. 2017. s. 19-20. ISBN: 978-80-214-5580-1.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M.; MOSLER, Š.: Rehabilitation Quality of Abandoned Buildings and Areas in the Industrial Heritage Context. Brno (20.10.2017)
Detail