Detail projektu

Konverze průmyslového dědictví Brna

Období řešení: 01.04.2022 — 31.01.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující

O projektu

Studenti se seznámí s vybranými lokalitami v partnerském městě Brest (Carré des Arts a Prison de Pontaniou) a v Brně (Mosilana). Provedou analýzy historie, současných funkcí a funkčních vztahů a provozů v lokalitě a v jejím kontextu. Seznámí se s jejich potenciálem a potřebami. Pro semestrální kreativní práci získají potřebnou dokumentaci a informace. Ke spolupráci jsou vyzváni zahraniční studenti studující v ateliéru Ústavu památkové péče v rámci programu Erasmus. Ateliérová práce zahraničních studentů na fakultě architektury v Brně je zaměřena na konverzi textilních továren v Brně. Bude ukončena portfoliem, modely a výstavními postery. Studenti budou seznámeni nejen s konkrétními lokalitami, ale především s historií a významem textilního průmyslu v Brně. Návštěvami vil slavných židovských továrníků, přednáškami specialistů Metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě. Přizváni budou studenti volitelných předmětů 6X8 Konverze a 2M6 Management kulturního dědictví. Výsledné práce budou prezentovány na portfoliích a stanou se součástí putovní výstavy v Brně, Ostravě i v partnerských evropských městech. Problematice nového využívání, konverzí, opuštěných území a jejich objektů je na FA v Brně věnována velká pozornost v studijních programech a má velký zájem zahraničních studentů, kteří se stávají do budoucna aktéry záchrany a obnovy.

Klíčová slova
konverze; textilní továrny; Brno; Brest;

Označení

FRP_2022_PUTČ6_12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (02.05.2023 - nezadáno)