Detail projektu

Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

Období řešení: 01.01.1996 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu

- plně financující (1996-01-01 - 2001-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na záchranu průmyslového dědictví Jižní Moravy. Projekt se zaměřuje na zmapování industriálních a technických areálů v časovém sledu podle stupně ohrožení. Pracovní tým dle jednotné metodiky zpracovává některé textilky a železniční stavby v Brně, jihomoravské cukrovary, pivovary a mlýny.

Popis anglicky
The project is aimed at the salvation of the industrial heritage of South Moravia. The project concentrates on the mapping of industrial and technical premises along the time line according to the degree of imperilment. The team working on the project concentrated on the Brno textile factories and railway constructions in Brno, on the South Moravian sugar mills and breweries in a unified methodology.

Klíčová slova
Průmyslové dědictví a archeologie, rekonstrukce, konverze

Klíčová slova anglicky
Industrial heritage, Industrial archeology, Reconstruction, Conversion

Označení

PK96P05OPP001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (13.05.2005 - nezadáno)