Detail projektu

Průmyslové dědictví Moravy

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

O projektu

Ústav památkové péče ve spolupráci s mezinárodní společností HERITY v Římě, uspořádá na fakultě architektury v Brně dvoudenní konferenci „Wizard´s Day“ se sérií přednášek domácích a zahraničních specialistů v oblasti záchrany a nového využívání uvolněných objektů a areálů z období průmyslové éry. Součástí konference bude exkurze do modelového průmyslového města Zlín s prohlídkami úspěšných realizací konverzí objektů v bývalé továrně Tomase Bati.

Klíčová slova
průmyslové dědictví, památková péče, rozvojové projekty

Označení

RP_VS/2017/2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (23.06.2017 - nezadáno)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia. Průmyslové dědictví Moravy. Brno: VUTIUM, 2017. ISBN: 978-80-214-5580-11.
Detail

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péče. 2018.
Detail

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska. In Průmyslové dědictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae. Helena Zemánková, Ivo Boháč. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 22-23. ISBN: 978-80-214-5580-1.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy. Průmyslové dědictví Moravy. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5580-1.
Detail