Detail projektu

MACAO- Notes on the APHELEIA project

Období řešení: 15.05.2023 — 30.08.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující

O projektu

Intitute Polytechnic of Tomar v Portugalsku je autorem projektu APHELEIA . V jeho rámci jsou v Macao organisovány každoroční semináře , mezirodního transdisciplinárního charakteru. Prof Zemánková od počátku na tomto projektu spolupracuje.

Klíčová slova
Apheleia; seminář;

Označení

FRP_2023_PPČ8_4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (20.06.2023 - 25.04.2024)