Ing.

Eva Vítková

Ph.D.

FAST, EKR – odborný asistent

+420 54114 8637
Eva.Vitkova1@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Měření výkonnosti podniků ve stavebnictví , zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Vývoj ceny vodného a stočného České republiky a jednotlivých krajů se zahrnutím makroekonomických ukazatelů, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Management ekonomických procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Hodnocení stavebního podniku, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Predikce vývoje tržeb u stavebních podniků, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Hodnocení investičních záměrů v dopravní infrastruktuře, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Management vybraných procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Řízení rizik v předinvestiční fázi projketu s využitím moderních metod projektového řízení, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Analýza režijních nákladů ve vztahu k charakteru stavební zakázky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2009

  Inovace předmětu Financování stavební zakázky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail