Detail projektu

Řízení rizik v předinvestiční fázi projketu s využitím moderních metod projektového řízení

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Současnost nutí k realizaci velkých akcí v napnutých termínech s limitovanými náklady a omezenými zdroji, což přináší velké množství rizik a případných změn. Kvalitní příprava projektu vede k dosažení cílů při minimalizaci nákladů, času a potřeb lidských zdrojů. Projekt bude zaměřen na řízení rizik v průběhu předinvestiční fáze projektu, a to s využitím moderních metod PŘ. V rámci zpracování projektu, jak v části projektového řízení, tak v části řízení rizik, se předpokládá využití softwarů jako jsou MS Project a Contec.

Označení

FAST-J-16-3778

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M. RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 737-743. ISBN: 978-86-916153-3-8.
Detail

BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M. The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofie, Bulharsko: SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 593-600. ISBN: 978-619-7105-74-2. ISSN: 2367-5659.
Detail