Ing.

Eva Vítková

Ph.D.

FAST, EKR – odborný asistent

+420 54114 8637
Eva.Vitkova1@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KOCOURKOVÁ, G.; VÍTKOVÁ, E.; PELČÁK, S. Labor costs in a construction company in the Czech Republic – a case study. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2023, roč. 32, č. 4, s. 1-13. ISSN: 2543-7496.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  OBLOUKOVÁ, A.; VÍTKOVÁ, E. Validation of the Linear Trend Estimation Technique for Prediction of Average Water and Sewerage Charge Rate Prices in the Czech Republic. XVI. international research conference proceedings. World Academy of Science, Engineering and Technology. Amsterdam, Netherlands: International scholarly and scientific research & innovation, 2023. s. 192-197. ISSN: 1307-6892.
  Detail | WWW

  OBLOUKOVÁ, A.; VÍTKOVÁ, E. Analysis of water and sewerage charge rate components in the regions in comparison to the national average values. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2022. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-7. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
  Detail

  MARVAN, P.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk management based on the best value approach and its application in conditions of the Czech Republic. Open Engineering, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2391-5439.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Benefits of Increased Railway Safety and Reliability and their Evaluation. TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNAL, 2023, roč. 17, č. 3, s. 424-431. ISSN: 1848-5588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G. Development of average price of water and sewerage charges in the Czech Republic and its regions - A case study. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2022. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-10. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G. Compliance with Golden Rules of Fiscal Policy in Construction Companies. In CENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN – International Conference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2022. Procedia Computer Science. Nizozemí: Elsevier, 2023. s. 1626-1633. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Models for estimating costs of public buildings maintaining – review and assessment. Archives of Civil Engineering, 2022, roč. 68, č. 1, s. 335-351. ISSN: 1230-2945.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. Accident costs on the railway network in the Czech national conditions. Archives of Civil Engineering, 2022, roč. 68, č. 1, s. 579-593. ISSN: 1230-2945.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E. Causes and effects of contract management problems: Case study of road construction. Frontiers in Built Environment, 2022, roč. 8, č. 2, s. 1-10. ISSN: 2297-3362.
  Detail | WWW

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Socio-Economic Impacts of Occurrences on Railways. In International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2021. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022. s. 740-747. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; VAŇKOVÁ, L.; OBLOUKOVÁ, A. Comparison of the Price Level of the Water and Sewerage Charge Rates and Macroeconomic Indicators in the Czech Republic. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2022, roč. 31, č. 2, s. 113-123. ISSN: 1732-9353.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G. Assessment of the Regional Current Liquidity in the Construction Industry of the Czech Republic. In 2021 International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2021 / ProjMAN. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022. s. 669-707. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; OBLOUKOVÁ, A. Change in the property offer price depending on its location: A case study. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS) 2021. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. s. 1-9. ISBN: 978-0-7354-4266-5.
  Detail | WWW

 • 2021

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Economic Impact of Occurrences on Railways. In CENTERIS 2020 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2020 - International Conference on Project MANagement / HCist 2020 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2020. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier B. V., 2021. s. 76-83. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORT, E.; VÍTKOVÁ, E. Determining the financial stability of construction companies in the czech republic. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021. s. 283-290. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Methodological Approach Valuating The Impacts Associated With Occurrences On Railways. Economic and Social Development, 74th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021. s. 264-272. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  OBLOUKOVÁ, A.; VÍTKOVÁ, E. DIFFERENCE BETWEEN THE REAL ESTATE OFFER AND SALE PRICES IN THE CZECH REPUBLIC. 73rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainable Tourism in Post-pandemic World", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North, 2021. s. 9-19. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G.; VAŇKOVÁ, L.; SLOVÁČEK, Š. Comparison of the Performance Development of Construction Companies in the South Moravian Region of the Czech Republic: A Case Study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G. Key Financial Indicators by the Size of the Construction Company - Czech Study. Civil and Environmental Engineering Reports, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 85-104. ISSN: 2450-8594.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. New aspects of socioeconomic assessment of the railway infrastructure project life cycle. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 20, s. 1-16. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; FUNK, T.; SEELMANN, H. Evaluation of Socio-economic Impacts of Incidents on the Railway Infrastructure. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. Barcelona, Spain: Scipedia, 2020. s. 407-414. ISBN: 978-84-121101-8-0.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUSÁK, J.; VÍTKOVÁ, E. Financial Management of Construction Companies. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. Barcelona, Spain: Scipedia, 2020. s. 723-730. ISBN: 978-84-121101-8-0.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SEELMANN, H.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; FUNK, T. Influence of Railway Control and Signaling Equipment on Reduction of Occurrences in the State Railway Network of Czech Republic. In LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe. Transportation Research Procedia. Nizozemsko: Elsevier, 2020. s. 47-52. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. Podklady pro metodiku dividendové politiky VaK Prdubice, a.s. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2020. s. 1-48.
  Detail

 • 2019

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z.; VÍTKOVÁ, E. Technical and Economic Evaluation of River Navigation. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer, Cham, 2019. s. 379-401. ISBN: 978-3-030-18362-2.
  Detail | WWW

  RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; VÍTKOVÁ, E.; TUSCHER, M. Odborné posouzení projektu: Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - část 1. intenzifikace ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-108.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NAVRÁTIL, M. Sustainable Development in Public Investments. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Propočet navýšení ceny vodného/stočného vlivem nové investice ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-44.
  Detail

  FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H. Statistic evaluation of occurrences on railways in the czech republic. Economic and Social Development, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development –XIX International Social Congress (ISC 2019), Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2019. s. 1-8. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  CHALUPOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E. Management Input of Variables and its Impact on the Overall Development of Construction Company. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. Occurrences in Czech Railway Infrastructure and their Relation to the Economic Efficiency of Investments. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing Ltd, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. Impact of Macroeconomic Indicators on the Financial Stability of Construction Companies in the Czech Republic and Spain. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2018

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; KUSÁK, J. Impact of the Organization of the Association of Companies on the Economy of Participants. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. s. 61-70. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. Methodical Approach for the Economic Evaluation of Specific Projects on Waterways. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. s. 103-108. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E. DOPAD VSTUPNÍCH VELIČIN NA VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI. JuFoS 2018. Brno: VUT v Brně, USI, 2018. s. 115-120. ISBN: 978-80-214-5621-1.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T.; ŠČEVÍK, V. Enhancing Production Overhead Cost Estimation for Construction Contracts: Case Study of Bridges. In Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Kraków, Poland: Politechnika Krakowska, 2018. s. 11-32. ISBN: 978-83-65991-42-3.
  Detail | WWW

  KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E. DOPAD INVESTIČNÍHO PROJEKTU NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ. Juniorstav 2018. Brno: VUT v Brně, FAST, 2018. s. 958-963. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; SABO, J. Economic evaluation of the brownfields revitalisation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. s. 287-294. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E. OPTIMALIZACE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ STAVEBNÍ ZAKÁZKY. Juniorstav 2018. Brno: VUT V Brně, FAST, 2018. s. 984-990. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

 • 2017

  KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Management input of variables in case of management accounting. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 591-598. ISBN: 978-619-7408-17-1. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E. Optimization of overhead costs of a construction contract. In 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017. s. 515-523. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. Relationship macroeconomic indicators with financial stability of construction companies in the Czech Republic. In 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017. s. 202-209. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk variables in evaluation of transport projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. Prediction of the Construction Company Sales Development by Using Time Series Analysis Method - Linear Regression Model with Logarithmic Transformation. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. s. 629-635. ISBN: 978-619-7408-10- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Life-Cycle Costs in Economic Analysis of Road Infrastructure Projects. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. s. 316-323. ISBN: 978-953-8168-21-5.
  Detail | WWW

  VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 105-110. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. The Use of the Mathematical Methods in Predicting Sales of Construction Companies. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 727-734. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  ZOUHAR, M.; ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E. OPTIMALIZACE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ STAVEBNÍ ZAKÁZKY. In Juniorstav 2017. Brno: VUT V Brně, FAST, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. PREDIKCE VÝVOJE TRŽEB STAVEBNÍHO PODNIKU POMOCÍ MATEMATICKÝCH, METOD. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI. Právo a bezpečnost, 2017, č. 1, s. 47-55. ISSN: 2336-5323.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-37.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D. Value Driver and Its Impact on Operational Profit in Construction Company. In International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2017, International Conference on Project MANagement, ProjMAN 2017 and International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, HCist 2017. Procedia Computer Science. Barcelona: Elsevier, 2017. s. 364-369. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ONDRUŠKOVÁ, E. Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 251, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Development of Financial Indicators of Construction Companies in the Czech Republic within the Crisis. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 233-240. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D. Influence of Sales Change on the Financial Indicator in the Construction Company. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 361-368. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2016

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M. ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 262-270. ISSN: 1805-6784.
  Detail

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. COMPARISON OF APPLICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN PORTUGAL AND IN THE CZECH REPUBLIC. In Juniorstav 2016. 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. NÁKLADY SPOJENÉ SE STAVBOU. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M. The Application of Project Management in Pre- Investment Phase of a Construction Project. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofie, Bulharsko: SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, 2016. s. 593-600. ISBN: 978-619-7105-74- 2. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. BENCHMARKING METHOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G. Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2016, roč. 25, č. 2, s. 206-219. ISSN: 1732-9353.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M. RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND, TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. s. 737-743. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  SEMENOVA, T.; ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. BENCHMARKING OF COMPANIES DEALING WITH TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN TERMS OF THEIR PERFORMANCE. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND, TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. s. 839-844. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M. IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND, TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. s. 861-867. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. COMPARISON OF FACTORS INFLUENCING RESULTS OF THE COMPANY. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 43-52. ISBN: 978-80-214-5407- 1.
  Detail

  ŠČEVÍK, V.; ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. OPTIMIZATION OF OVERHEAD COSTS THE CONSTRUCTION WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF CONTRACTOR. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5407- 1.
  Detail

  KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J. EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 16-25. ISBN: 978-80-214-5407- 1.
  Detail

  BARTOŠ, M.; VÍTKOVÁ, E. VYUŽITÍ AUTOMATIZACE V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ STAVEB. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E. KALKULACE VÝROBNÍ REŽIE S VLIVEM NA CELKOVOU CENU STAVEBNÍHO DÍLA. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. VLIV ZMĚNY KRITICKÉHO UKAZATELE NA FINANČNÍ VÝVOJ PODNIKU. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P. Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. s. 201-208. ISBN: 9786197105674. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR PREDICTION OF FINANCIAL DEVELOPMENT, OF THE CONSTRUCTION COMPANY. In COST ESTIMATING AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 2016, Proceedings of scientific papers. Brusel, Belgie: EuroScientia vzw, Brussels, 2016. s. 106-112. ISBN: 978-90-822990-2- 1.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L. Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449). Brno: 2016. s. 1-72.
  Detail

 • 2015

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; BÁRTŮ, D. Risk Analysis and its Importance in Economic Valuation of Large Infrastructure Projects. Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), 2015, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2410- 5465.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; SEMENOVA, T. The Impact of Key Parameters Change on Economic Development of the Company. Procedia Computer Science, 2015, č. 64, s. 744-749. ISSN: 1877-0509.
  Detail | WWW

  HERALOVÁ, O.; VÍTKOVÁ, E. POZITIVNÍ PŘÍNOSY PROCESNÍCH INOVACÍ VE STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. Identification of the Factors Influencing Results of the Company. In OTMC Conference 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croation Association for Construction Management, 2015. s. 41-48. ISBN: 978-953-7686-05- 5.
  Detail

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. IDENTIFICATION OF KEY PARAMETERS OF SUCCESSFUL RISK MANAGEMENT BASED ON THE STUDY OF MANAGEMENT PRACTICES ACS GROUP. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. VYTVOŘENÍ FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E. ANALÝZA REŽIJNÍCH NÁKLADŮ PODLE CHARAKTERU STAVBY. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T. Efficiency and risks of megaprojects in the Czech Republic. In Advances in Civil Engineering andBuilding Materials IV. Hong Kong: Taylor and Francis Group, London, UK, 2015. s. 237-241. ISBN: 9781138000889.
  Detail

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

 • 2014

  HERALOVÁ, O.; VÍTKOVÁ, E. MODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. s. 120-127. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. USE OF THE INFORMATION FROM THE FINANCIAL ANALYSIS FOR THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 194-201. ISBN: 978-80-214-5051- 6.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce D3 0309/I Bošilec- Ševětín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-22.
  Detail

  ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. EFEKTIVNOST MANAŽERSKÉHO ROZHODNUTÍ V RÁMCI DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU. In OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014 Zborník vedeckých prác. Brusel: EuroScienta vsw, 2014. s. 233-240. ISBN: 978-90-822990-1- 4.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posusek ekonomické části záměru projektu modelem HDM-4 pro rychlostní komunikaci R55 v úseku Olomouc - Staré Město. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-24.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Ekonomického hodnocení efektivnosti souboru staveb R7 Slaný- Bitozeves. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-27.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L. Economic Efficiency of Large- Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic. In Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE). Belgrade, Serbia: Scientific Research Center ltd Belgrade, 2014. s. 608-615. ISBN: 978-86-916153-2- 1.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. s. 50-59. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. Stanovení výše režijních nákladů vzhledem k charakteru stavební zakázky. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-87952-07- 8.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Závěrečné zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby Technicko-ekonomické studie R52 Pohořelice - st. hranice ČR/ Rakousko. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-23.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na záměr projektu investiční akce I/20 Losiná, obchvat. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-19.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; RACLAVSKÝ, J. ECONOMIC ANALYSIS OF THE GREYWATER TREATMENT PROJECT. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. s. 478-484. ISBN: 978-80-214-5050- 9. ISSN: 1805- 6784.
  Detail

 • 2013

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Support Work Experience of Students in Civil Engineering. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, roč. 2013, č. 93, s. 1940-1944. ISSN: 1877- 0428.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E. RISK ANALYSIS IN RELATION TO CONSTRUCTION COMPANY ECONOMY. In 11. OTMC. Zagreb: FCE University of Zagreb, 2013. s. 104-112. ISBN: 978-953-7686-04- 8.
  Detail

 • 2012

  KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEVKA, V.; KHRYSTENKO, N.; HARKUSHEVA, Y.; IVANOVA, N.; SHVIDENKO, N. ECONOMIC POTENTIAL OF A BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION. bez edice. bez edice. Donetsk, Ukraine: Donbas Natinal Academy of Civil Engineering and Architecture, 2012. 182 s. ISBN: 978-617-599-015- 5.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management. In Enterprise and Competitive Environment 2012. Brno: 2012. s. 32-35. ISBN: 978-80-87106-54- 9.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC. In People, buildings and envoronment 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 180-187. ISBN: 978-80-214-4618- 2. ISSN: 1805- 6784.
  Detail

 • 2011

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN VALUATION OF ECONOMIC SUBJECT. Terra Spectra, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1338- 0370.
  Detail

 • 2007

  VÍTKOVÁ, E. Stanovení předběžné ceny stavebního díla. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomika a řízení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 112-117. ISBN: 978-80-214-3403- 5.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E. Tvorba modelu řízení nákladů na stavební zakázce v rámci manažerského účetnictví stavebního podniku. Brno: VUT FAST Brno, 2007. s. 1-151.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T. Financování povodňových škod z veřejných a soukromých zdrojů. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavebních ekonomiky a řízení. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 139-144. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

 • 2006

  VÍTKOVÁ, E. Kalkulační a účetní cena v průběhu života stavebního díla. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 171-174. ISBN: 80-214-3189- X.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E. Stanovení a kontrola nákladů na zakázce. In Mezinárodní Batova doktorandská konference. Díl 7: Ekonomika a řízení stavebnictví. Zlín: UTB Zlín, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

 • 2005

  VÍTKOVÁ, E. Vliv nového zákona o DPH na stavební výrobu. In VII. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 1-4. ISBN: 80-214-2832- 5.
  Detail

 • 2003

  VÍTKOVÁ, E. Řízení nákladů v manažerském účetnictví. In V. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 1-4. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  VÍTKOVÁ, E. Veřejné investice. In IV. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2002. s. 1-14. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E. Trh s byty. In IV. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2002. s. 1-4. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

 • 2001

  VÍTKOVÁ, E. Veřejné investice. In Efektivnost veřejných investic a jejich měření. Brno: VUT FAST Brno, 2001. s. 1-14. ISBN: 80-214-1951- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.