Detail projektu

Analýza režijních nákladů ve vztahu k charakteru stavební zakázky

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Režijní náklady tvoří významnou část ceny stavební zakázky. V současné době kdy stavebnictví probíhá hospodářkou krizí, je nutné hledat veškeré úspory a tím snižovat konečnou cenu stavební zakázky. V rámci analýzy režijních nákladů je možné přesněji určit jednotlivé sazby režijních nákladů a tím snížit cenu stavební zakázky.

Označení

FAST-J-14-2458

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zouhar Matěj, Ing. - hlavní řešitel
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. Stanovení výše režijních nákladů vzhledem k charakteru stavební zakázky. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E. EFEKTIVNOST MANAŽERSKÉHO ROZHODNUTÍ V RÁMCI DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU. In OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014 Zborník vedeckých prác. Brusel: EuroScienta vsw, 2014. s. 233-240. ISBN: 978-90-822990-1-4.
Detail