Detail projektu

Predikce vývoje tržeb u stavebních podniků

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Pro podnik představují informace týkající se jejich působení na stavebním trhu velmi cenný podklad pro jejich budoucí manažerská rozhodnutí, za pomoci kterých podnik dosahuje svých strategických cílů, jež jsou součástí dlouhodobé koncepce strategického řízení podniku. Nejvíce oceňované informace se týkají zejména vývoje výnosů (tržeb) a nákladů. Za pomoci matematických metod můžeme do určité míry predikovat vývoj stanovených veličin podniku, přičemž podnik může adekvátně reagovat na tento budoucí nadcházející predikovaný vývoj.

Označení

FAST-J-17-4654

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hort Eva, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. The Use of the Mathematical Methods in Predicting Sales of Construction Companies. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 727-734. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
Detail

ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E. Prediction of the Construction Company Sales Development by Using Time Series Analysis Method - Linear Regression Model with Logarithmic Transformation. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 629-635. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
Detail