Detail projektu

Hodnocení investičních záměrů v dopravní infrastruktuře

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Cílem specifického výzkumu je analyzovat změny rizikových proměnných v rámci posuzování projektu, včetně vlivu na jednotlivé ekonomické ukazatele a následně posouzení dopadů na investora. Projekt bude řešit dopady stávajících i nově zvolených rizikových proměnných prostřednictvím NPV a metodiky EVA.

Označení

FAST-J-17-4636

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vařbuchta Petr, Ing. - hlavní řešitel
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupová Hana, Ing. - spoluřešitel
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 105-110. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail

KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E. DOPAD INVESTIČNÍHO PROJEKTU NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ. Juniorstav 2018. Brno: VUT v Brně, FAST, 2018. s. 958-963. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Management input of variables in case of management accounting. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 591-598. ISBN: 978-619-7408-17-1. ISSN: 2367-5659.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk variables in evaluation of transport projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail