prof. Ing.

Alena Kocmanová

Ph.D.

FP, ÚE – profesor

+420 54114 3738
kocmanova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Digitální transformace v období pandemie Covid-19 a její vliv na ekonomické řízení podniku, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2021

  Výzkum pracovních podmínek a zaměstnaneckých výhod v kreativních průmyslech v České republice, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Ekonomické řízení podniku v období digitální transformace , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Model pro měření inovační výkonnosti podniků ve vybraných subsektorech kreativních průmyslů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Vícefaktorové měření výkonnosti podniků a managementu ve vybraných odvětvích kreativních průmyslů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TL02000215, Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice , zahájení: 01.02.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Vícefaktorové měření výkonnosti podniků ve vztahu k udržitelnosti, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Model hodnocení přínosu klíčových technologií, tzv. Key Enabling Technologies, ve vztahu k udržitelnosti podniku , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  GA17-23448S, Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  GA14-23079S, Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP403/11/2085, Konstrukce metod pro vícefaktorové měření komplexní podnikové výkonnosti ve vybraném odvětví , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU: Empirická analýza českých malých a středních podniků (MSP) THE INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL A ECONOMIC OERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CZECH SMEs, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 01.01.2009
  Detail

 • 2007

  Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 01.01.2008
  Detail

 • 2006

  Zkvalitnění vzdělání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na FP VUT v Brně, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  Vytvoření a pilotní ověření nového vzdělávacího programu dalšího vzdělávání na vysokých školách s názvem Pracujeme chytřeji, zahájení: 15.06.2006, ukončení: 14.06.2008
  Detail

 • 2001

  GA402/02/0092, Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 01.01.2004
  Detail

 • 1999

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1996

  GA402/97/0505, Optimalizace základu daně a sazby daně z příjmů právnických osob ve vztahu k makroekonomickým veličinám, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 01.01.1998
  Detail