Detail projektu

Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management

Období řešení: 01.01.2001 — 01.01.2004

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2002-01-01 - nezadáno)

Označení

GA402/02/0092

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2002 - nezadáno)

Výsledky

KOCMANOVÁ, A. Environmental education as necessary requirement for present university education. In Second International Conference,International Business in Transition Economies. Second International Conference. Vilnius - Lithuania: Centre for International business and Economic Research, 2002. s. 164-168 ( s.)
Detail

KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Dílčí zpráva projektu. Brno: Environmental costs of managing environment, 2002.
Detail

FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Jsou environmentální manažerské systémy v podnicích v České republice konkurenční výhodou?. In Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-7157-700-6.
Detail

FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Enviromental problems in Czech companies. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2408-7.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Environmentální účetnictví v českých podnicích. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7318-130-4.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Strategic Environmental Management Accounting and the Environmental Systems of Management in Czech Companies. In Strategic management and its support by information systems. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-248-0405-0.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmentální zpravy italských malých a středních podniků. In Podnikové environmentální účetnictví. Praha: 2003. s. 106 ( s.)ISBN: 80-7194-572-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Strategický management nákladů pro rozhodování environmentálního mangementu. In Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Brno: Univerzita Pardubice, 2003. s. 46 ( s.)ISBN: 80-7194-586-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; KOCMAN, K. Environmental Accounting in Capital Budgeting. In Global Business and Technology Association:Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy. Budapest,Hungary: St.John'sUniversity, USA, 2003. p. 736 ( p.)ISBN: 0-9657171-5-1.
Detail

FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Are the environmental managemets systems competitive advantage for Czech companies?. In Management, Economic and Business in new Europe. VUT v Brně: 80-214-2382-x, 2003. p. 70 ( p.)ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

FEDOROVÁ, A. Poznatky z nizozemské praxe sledování environmentálních nákladů. In Podnikové environmentální účetnictví. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 96-102. ISBN: 80-7194-572-2.
Detail

FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Vývoj systémů EMS v ČR a ve světě. In Podnikové environmentální účetnictví. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7318-130-4.
Detail

Fedorová, A. Informační povinnost účetních jednotek v oblasti životního prostředí. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: 2004. s. 20 ( s.)
Detail

FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Jak a proč české podniky zavádí environmentální systémy řízení. 2003, č. 2, s. 14 ( s.)
Detail

FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A. Systém environmentálního managementu v českých podnicích. Strojírenská technologie, 2003, roč. VIII, č. 2, s. 11 ( s.)ISSN: 1211-4162.
Detail

KOCMANOVÁ, A., FEDOROVÁ, A. Systém environmentálního managementu v českých podnicích. 2003, č. 2, s. 11 ( s.)
Detail

VIDECKÁ, Z., FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J. Porovnání stavu environmentálních systémů řízení v ČR se zahraničím. 2003, č. 1/2003, s. 13 ( s.)
Detail

FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; HÁJEK, M.; HYRŠOVÁ, J. Environmentální management podniku:Environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy. 1.vyd. 1.vyd. Brno: CERM,s.r.o., 2004. 142 s. ISBN: 80-7204-374-9.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmental audit and accounting audit as an essential tool of corporate management. In Bussiness and Economic Development in central and eastern Europe:Implications for economic integration into wider Europe. Brno: Bussiness and Economic Development in central and eastern Europe:Implications for economic integration into wider Europe, 2002. p. 245-253 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail