Detail projektu

Výzkum pracovních podmínek a zaměstnaneckých výhod v kreativních průmyslech v České republice

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody fungují v kreativních průmyslech odlišně od tradičních odvětví ekonomiky. Vědci z mnoha zemí poukazují na neoptimální pracovní podmínky a nadměrnou utopizaci kreativní práce. Podobný výzkum dosud v České republice nebyl proveden, takže výzkumným cílem juniorského projektu bude analýza poznatků platných v zahraničí a na základě primárního výzkumu ověřit jejich platnost v rámci specifik kreativních průmyslů v České republice.

Označení

FP-J-21-7430

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

PROCHÁZKOVÁ, K.; MIČÁK, P. GDP and Remuneration Growth: Comparison of the Creative Industries and the Manufacturing Industry. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 76th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Building Resilient Society". Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North, 2021. p. 61-68. ISSN: 1849-7535.
Detail

MIČÁK, P.; KOCMANOVÁ, A. Factors Influencing Collaboration in Creative Industries. Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2022, vol. 20, no. 1, p. 319-333. ISSN: 1690-4524.
Detail

MIČÁK, P. The Case of Unpaid Labour in Creative Industries. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2021. p. 92-98. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

MIČÁK, P.; KOCMANOVÁ, A. The Influence of Selected Microeconomic Factors on the Willingness of the Company Operating in Creative Industries to Collaborate. In The 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: Proceedings Volume II. 2021. p. 83-88. ISBN: 978-1-950492-53-4.
Detail